HİKMET:

 

 

Şunlar Hikmet’tendir: 1. Nübüvvet (peygamberlik).  2. Faydalı ilim.  3.Edeb, ahlak ve nasîhat ile ilgili güzel sözler. 4.Gizli sebep, faide. 5. Fıkıh ilmi, helal ve haramı bildiren din ilmi. 6. Nebi s.a.v.’in sünneti.

 

 

ALLAH Teala’nın ‘EL-HAKİM’ İsminde Açıklama

 

 

Hikmet-i Amelî: İslam ahlakı.

 

Hikmet-i Nazarî: Fen bilgileri.