SAHİH-İ MÜSLİM

BİRR VE SILA

 

28- NEMİME (KOĞUCULUK)'UN HARAM KILINDIĞI BABI

 

6579-102/1- Bize Muhammed b. el-Müsenna ve İbn Beşşar tahdis edip dedi ki: Bize Muhammed b. Cafer tahdis etti, bize Şu'be tahdis etti, Ebu İshak'ı, Ebu'l-Ahvas'dan tahdis ederken dinledim. O Abdullah b. Mesud'dan şöyle dediğini rivayet etti: Şüphesiz Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Size adhın ne olduğunu haber vereyim mi? O insanlar arasında söz götürüp getirmek olan nemime {koğuculuk)dur." Ve şüphesiz Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Şüphesiz adam doğru söylemeye devam eder ve nihayet sıddik: çok doğru diye yazılır. Yalan söyleyip durur ve nihayet Kezzab: çok yalancı diye yazılır. "

 

 

Yalnız Müslim rivayet etmiştir

 

AÇIKLAMA:          Nemime (koğuculuk), insanların söylediklerini aralarını bozmak niyeti ile biribirine nakletmek, aktarmaktır.

 

"Size adhın ne olduğunu söyleyeyim mi ... " Buradaki "adh" lafzını raviler iki şekilde rivayet etmişlerdir. Biri ayn harfi kesreli dat harfi fethalı "idah" şeklinde, diğeri ise ayn harfi fethalı dat sakin "adh" şeklinde. Bu ikinci şekil bizim diyarımızdaki rivayetlerde de hadis kitaplarında ve garibul hadis kitaplarında da daha meşhur olan söyleyiştir. Birincisi ise lugat kitaplarında daha meşhurdur.

 

Kadı Iyaz da bunun üstadların çoğunluğunun rivayeti olduğunu nakletmektedir. -Allahualem- hadisin takdiri de şudur: Size oldukça çirkin pek ağır haram kılınmış adhın ne olduğunu haber vereyim mi şeklindedir.

 

Sonraki sayfa için aşağıdaki link’i kullan:

 

29- YALAN SÖYLEMENİN ÇİRKİNLİĞİ, DOĞRULUĞUN GÜZELLİĞİ VE FAZİLETİ BABI