KURTUBİ

TAKİYYE – TA’VİZ

 

Takiyye... (Al-i İmran 28)

 

Müşrikler Nebi (s.a.v.)’in görünüşte bile olsa putlarına yakın görünmesini şart koşunca... (İsra 73)

 

Devam (İsra 74-75)

 

Din’e girmeyi kabul eder diye din’den taviz vermek (Ahzab 1)

 

Müşriklere herhangi bir şekilde taviz verme (Kalem 8)

 

Onlar senin kendilerine yumuşak davranmanı arzu ettiler; kendileri de .... (Kalem 9)

 

 

Hakim el-Müstedrek’te TAKİYYE