KURTUBİ

KISKANMAK

 

Kitap Ehlinin Kıskançlığı - Kıskançlığın Türleri (Bakara 109)

 

Temenni, Gıpta ve Kıskançlık (Nisa 32)

 

Kıskançlık - Allah'ın Bağışını Kıskanma Hatası (Nisa 54-55)

 

Kıskancın Durumu (Maide 30)

 

Ve Hased Edenin Hased Ettiği Zaman Şerrinden" -  

Yüce Allah'ın Herşeyin Yaratıcısı Olduğu ve Kıskanmanın Kötülüğü (Felak 1-5)