KURTUBİ

BAŞA KAKMA – Minnet Etme

 

Başa Kakmak ve Eziyet (Bakara 262)

 

Sevaptan Mahrum Edilmenin Sebebi (Bakara 264)

 

Çok görerek minnet etme! (Müddessir 6)