HAKİM

el-Müstedrek

İMAN

 

18- Vefakarlık imandandır

 

41 - *Bize Ebu'l-Abbas Muhammed b. Yakılb tahdis etti. .. Bize Salih b. Rüstem, İbn Ebi Muleyke'den tahdis etti. O Aişe'den şöyle dediğini nakletti: Yaşlıca bir kadın Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in yanına -o benim yanımda iken geldi. Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ona: "Sen kimsin" buyurdu. Kadın: Ben Cessame el-Müzeniye'yim dedi. Allah Rasulü: "Hayır, sen Hassene el-Müzeniye'sin. Nasılsınız, haliniz nasıldır? Bizden sonra nasıl oldunuz?" buyurdu. Kadın: Babam, anam sana feda olsun ey Allah'ın Rasulü iyiydik dedim. Kadın çıkıp gidince, ben: Ey Allah'ın Rasulü bu yaşlı kadına böyle iltifat ediyorsun (neden) dedim. o: "Bu kadın Hatice hayatta iken bize gelirdi. Şüphesiz vefakarlık imandandır" buyurdu.

 

Bu Buhari ve Müslim'in şartına göre sahih bir hadistir. Çünkü her ikisi de ravilerini ittifakla çok sayıda hadiste delil göstermişlerdir. Herhangi bir illeti de yoktur.

 

Diğer Tahric: Kenzu'l-Ummal hadisi (10937) başkasına nispet etmemektedir. Hadis İstiab, IV, 1S1; el-Kudai, Müsnedu'ş-Şihab, 971, 972'de yer almaktadır. Hadis -inşallah- şahitleriyle hasendir.

 

Sonraki sayfa için aşağıdaki link’i kullan:

 

19- Yüce Allah'ın 99 ismi Vardır. Onları ihsa Eden (Belleyen) Cennete Girer