SÜNEN DARAKUTNİ

TAHARE

 

باب الوضوء بماء أهل الكتاب

Ehl-i Kitabın Suyundan Abdest Almak

 

حدثنا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن إبراهيم البوشيخي نا سفيان بن عيينة قال حدثونا عن زيد بن أسلم عن أبيه قال لما كنا بالشام أتيت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بماء فتوضأ منه فقال من أين جئت بهذا الماء ما رأيت ماء عذبا ولا ماء سماء أطيب منه قال قلت جئت به من بيت هذه العجوز النصرانية فلما توضأ أتاها فقال أيتها العجوز أسلمي تسلمي بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق قال فكشفت رأسها فإذا مثل الثغامة فقالت عجوز كبيرة وإنما أموت الآن فقال عمر رضى الله تعالى عنه اللهم اشهد

 

59- Zeyd b. Eslem, babasından bildiriyor: Şam'dayken Ömer b. elHattab'a su getirdim. Ömer onunla abdest aldıktan sonra: "Bu suyu nereden getirdin? Şimdiye kadar böylesine tatlı bir su görmüş değilim. Yağmur suyundan bile daha tatlı" deyince: "Şu Hıristiyan ihtiyar kadının yanından" karşılığını verdim. Ömer abdest aldıktan sonra kadının yanına geldi ve: "Müslüman 01 ki selamete eresin. Allah, Muhammed'i (Sallallahu aleyhi ve Sellem) hak ile gönderdi" dedi. Ömer'in bu teklifi üzerine kadın başının örtüsünü sıyırdı. Saçları suğame bitkisi gibi bembeyazdı. Kadın ağaran saçlarını gösterdikten sonra da Ömer'e: "Bu yaştan sonra ve ölmek üzereyken mi?" karşılığını verdi. Ömer de: "Allahım! Şahid ol!" dedi. 

 

Tahric: Şafii, el-Ümm (1/56) ve Beyhakl, es-Sünenu'l-Kübra (1/32) ile Ma'rifetu's-Sünen ve'lAsar 1/148 (40, 41).

 

 

حدثنا الحسين بن إسماعيل نا بن خلاد بن أسلم نا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضى الله تعالى عنه توضأ من بيت نصرانية أتاها فقال أيتها العجوز اسلمي تسلمي بعث الله بالحق محمدا صلى الله عليه وسلم فكشفت عن رأسها فإذا مثل الثغامة فقالت عجوز كبيرة وأنا أموت الآن فقال عمر رضى الله تعالى عنه اللهم اشهد

 

60- Zeyd b. Eslem, babasından bildiriyor: Hz. Ömer, Hıristiyan bir kadının evinin suyundan abdest aldı. Abdest sonrası: "Ey yaşlı kadın! muslüman ol ki selamete eresin. Allah Muhammed'i (Sallallahu aleyhi ve Sellem) hak ile gönderdi" dedi. Ömer'in bu teklifi üzerine kadın başının örtüsünü sıyırdı. Saçları suğame bitkisi gibi bembeyazdı. Kadın ağaran saçlarını gösterdikten sonra da Ömer'e: "Bu yaştan sonra ve ölmek üzereyken mi?" karşılığını verdi. Ömer de: "Allahım! Şahid ol!" dedi.

 

Sonraki sayfa için aşağıdaki link’i kullan:

 

İçinde Canlı Ölen Kuyu Suyunun Hükmü