SÜNEN DARAKUTNİ

TAHARE

 

باب البئر إذا وقع فيها حيوان

İçinde Canlı Ölen Kuyu Suyunun Hükmü

 

حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد نا أحمد بن منصور نا محمد بن عبد الله الأنصاري نا هشام عن محمد بن سيرين أن زنجيا وقع في زمزم يعني فمات فأمر به بن عباس رضى الله تعالى عنهما فأخرج وأمر بها ان تنزح قال فغلبتهم عين جائتهم من الركن فأمر بها فدسمت بالقباطي والمطارف حتى نزحوها فلما نزحوها انفجرت عليهم

 

61- Muhammed b. Sirin bildiriyor: Zenci biri Zemzem kuyusuna düşüp öldü. Bunun üzerine İbn Abbas zencinin çıkarılmasını ve kuyunun suyunun boşaltılmasını söyledi. Ancak Rükn tarafından gelen damarlardan biri yüzünden kuyunun suyunu tamamen boşaltmaktan aciz kaldıklarında yine İbn Abbas'ın emriyle kıbti (ince beyaz) kumaş ve ipek işlemeli hırkalarla söz konusu damar tıkanıp kapatıldı. Kuyunun suyu tamamen boşaltıldıktan sonra kapatılan o damar tekrar fışkırıp akmaya başladı.

 

Tahric: Beyhakl, es-Sünenu'l-Kübra (1/266) ile Ma'rife 1/332 (405), İbn Ebı Şeybe, Musannı 1/150 (1722), Ebu Ubeyd, et-YuhUr (177) ve Abdurrezzak, Musannef 1/82 (275).

 

 

حدثنا عبد الله بن محمد نا العباس بن محمد نا قبيصة نا سفيان عن جابر عن أبي الطفيل رضى الله تعالى عنه أن غلاما وقع في بئر زمزم فنزحت

 

62- Ebu't-Tufeyl bildiriyor: "Kölenin biri Zemzem kuyusuna düşüı ölünce kuyunun suyu boşaltıldı."

 

Tahric: Tahavi, Şerh Meani'l-Asair (1/17) ve Beyhakl, es-Sünenu'l-Kübra (1/266) ile Ma'rt (1/334).

 

 

حدثنا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن الوليد نا محمد بن جعفر نا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول كل نفس سائلة لا يتوضأ منها ولكن رخص في الخنفساء والعقرب والجراد والجدجد إذا وقعن في الركاء فلا بأس به قال شعبة وأظنه قد ذكر الوزغة

 

63- Muğire bildiriyor: İbrahim( -i Nehai): "İçine kanı olan bir canlının .. şüp öldüğü suyla abdest alınmaz. Ancak içine karafatma, akrep, çekirge ve cırcır böceğinin düşüp öldüğü tulumun suyundan abdest alınmasına ruhsat verilmiştir."

 

Şube der ki: "Sanırım Muğire, rivayetinde kertenkeleyi de zikretti."

 

Tahric: Beyhakl, es-Sünenu'l-Kübra (1/253), İbn Ebi Şeybe, Musannef 1/149 (1713), EbU Ubeyd, et- Tuhur (181), Tahavi, Şerh Meani'ı-Asar (1/17) ve İbnu'l-Münzir, el-Evsat (1/275).

 

Sonraki sayfa için aşağıdaki link’i kullan:

 

Deniz Suyunun Hükmü