SÜNEN DARAKUTNİ

TAHARE

 

ANA SAYFA      Kur’an      Hadis      Sözlük      Biyografi

 

باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة

İçine Pislik Bulaşan Suların Hükmü

 

حدثنا الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني رحمه الله ثنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا أبو أسامة ح وثنا أحمد بن علي بن المعلي نا أبو عبيدة بن أبي السفر ثنا أبو أسامة ح وثنا أبو عبد الله المعدل أحمد بن عمرو بن عثمان بواسط انا محمد بن عبادة ثنا أبو أسامة ح وثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ثنا حاجب بن سليمان ثنا أبو أسامة قال ثنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء وقال بن أبي السفر لم يحمل الخبث وقال بن عبادة مثله

 

1- Abdullah b. Abdillah b. Ömer, babasından bildiriyor: Resulullahla (Sallallahu aleyhi ve Sellem), ıssız yerlerde bulunan, yırtıcı ve diğer hayvanların da uğrayıp içtiği suyun hükmü sorulunca, Allah Resulü (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Su iki kulle miktarı ise pislik tutmaz" buyurdu.

 

İbn Ebi's-Sefer ise "Su iki kulle miktarı ise kir tutmaz" lafzıyla rivayet etmiştir. İbn Ubade de aynı lafızIa hadisi aktarmıştır.

 

Tahric: Ebu Davud 1/17 (63).

 

 

حدثنا دعلج بن أحمد ثنا موسى بن هارون ثنا أبي ثنا أبو أسامة ح وثنا دعلج ثنا عبد الله بن شيرويه ثنا إسحاق بن راهويه أنبأنا أبو أسامة ح وثنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي ثنا أحمد بن جعفر الوكيعي ثنا أبو أسامة ح وثنا جعفر بن محمد الواسطي ثنا موسى بن إسحاق الأنصاري ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة ح وثنا محمد بن عبد الله بن زكريا بمصر ثنا أحمد بن شعيب ثنا هناد بن السري والحسين بن حريث عن أبي أسامة ح وثنا محمد بن مخلد بن حفص ثنا أبو داود السجستاني ثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة وغيرهما قالوا ثنا أبو أسامة ثنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا لفظ أبي داود عن محمد بن العلاء وقال عثمان بن أبي شيبة من بينهم في حديثه عن محمد بن عباد بن جعفر

 

2- Abdullah b. Abdillah b. Ömer, babasından bildiriyor: Resulullah'a (Sallallahu aleyhi ve Sellem), çeşitli hayvanların ve yırtıcıların da uğrayıp içtiği suyun hükmü sorulunca, Allah Resulü (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Su iki kulle miktarı ise pislik tutmaz" buyurdu.

 

Ebu Davud'un Muhammed b. el-Ala'dan olan rivayetinin lafzı bu şekildedir. Farklı raviler içinden sadece Osman b. Ebi Şeybe rivayetinde bunu Muhammed b. Abbad b. Cafer'den rivayet etmiştir.

 

 

وحدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا أحمد بن زكريا بن سفيان الواسطي نا أبو أسامة حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن عبادة بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وكذلك رواه عبد الله بن الزبير الحميدي عن أبي أسامة عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر وتابعه الشافعي عن الثقة عنده عن الوليد بن كثير وتابعهم محمد بن حسان الأزرق ويعيش بن الجهم وابن كرامة وأبو مسعود أحمد بن الفرات ومحمد بن الفضيل البلخي فرووه عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا بشر بن موسى ح ونا دعلج بن أحمد نا إبراهيم بن صالح الشيرازي قالا نا الحميدي نا أبو أسامة نا الوليد بن كثيرعن محمد بن عبادة بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نحوه

 

3- Abdullah b. Abdillah b. Ömer, babasından bildiriyor: Resulullah'a (Sallallahu aleyhi ve Sellem), çeşitli hayvanların ve yırtıcıların da uğrayıp içtiği suyun hükmü sorulunca, Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Su iki kulle miktarı ise pislik tutmaz" buyurdu.

 

Abdullah b. ez-Zübeyr el-Humeydı de hadisi Ebu Usame - Velid - Muhammed b. Abbad b. Cafer kanalıyla bu şekilde rivayet etmiştir. Şafii de yanında güvenilir olan

erıd b. Kesır'den rivayet ederek ona mutabaat etmiştir. Muhammed b. Hassan el-Ezrak - Yaiş b. el-Cehm - ibn Kerame - Ebu Mes'ud Ahmed b. el-Furat ve Muhammed b. Fudayl el-Belhı de bu hadisi Ebu Usame - Velid b. Kesir Muhammed b. Abbad b. Cafer kanalıyla rivayet ederek onlara mutabaat etmişlerdir.

 

Muhammed b. Abdillah b. ibrahim, Bişr b. Musa'dan; Da'lec b. Ahmed de ibrahim b. Salih eş-Şırazı'den; Bişr b. Musa ile ibrahim b. Salih'in her ikisi de Humeydı'den, o da Ebu Usame'den, o da Velid b. Kesır'den, o da Muhammed b. Abbad b. Glfer'den, o da Abdullah b. Abdillah b. Ömer'den, o da babasından, o da Hz. Peygamber'den (Sallallahu aleyhi ve Sellem) aynısını bildirmişlerdir.

 

Tahric:  Ebu Davud 1/17 (63).

 

 

حدثنا إسماعيل بن العباس بن محمد الوراق نا محمد بن حسان الأزرق ح ونا عثمان بن إسماعيل بن بكر السكري نا يعيش بن الجهم بالحديثة قالا نا أبو أسامة نا الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع وقال يعيش بن الجهم من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء

 

4- Abdullah b. Abdillah b. Ömer, babasından bildiriyor: Resülullah'a (Sallallahu aleyhi ve Sellem), çeşitli hayvanların ve yırtıcıların da uğrayıp içtiği suyun hükmü sorulunca, Allah Resülü (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Su iki kulle miktarı ise pislik tutmaz" buyurdu.

 

Yaiş b. el-Cehm ise bunu "Yırtıcı ve diğer hayvanların" lafzıyla rivayet etmiştir.

 

 

حدثنا أبو صالح الأصبهاني أنا أبو مسعود أحمد بن الفرات نا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء

 

5- Abdullah b. Abdillah b. Ömer, babasından bildiriyor: Resülullah'a (Sallallahu aleyhi ve Sellem), yırtıcı ve diğer hayvanların da uğrayıp içtiği suyun hükmü sorulunca, Allah Resulü (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Su iki kulle miktarı ise pislik tutmaz" buyurdu.

 

 

حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل بن الزيات نا علي بن شعيب نا أبو أسامة نا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بإسناده نحوه وقال من الدواب والسباع

 

6- Muhammed b. Cafer isnadıyla aynısını ''Çeşitli hayvanların ve yırtıcıların da uğrayıp içtiği'' lafzıyla bildirmiştir.

 

 

حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أبو إبراهيم المزني إسماعيل بن يحيى والربيع بن سليمان قالا نا الشافعي أنا الثقة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبادة بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو خبثا

 

7- Abdullah b. Abdillah b. Ömer'in, babasından bildirdiğine göre Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Su iki kulle miktarı ise pislik tutmaz" uyurmuştur.

 

Tahric: Şafii, Müsned 1/21 (36) ile el-Ümm (1/18).

 

 

حدثنا عمر بن أحمد بن علي الدربي نا محمد بن عثمان بن كرامة نا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

 

8- Abdullah b. Abdillah b. Ömer, babasından bildiriyor: Resulullah'a (Sallallahu aleyhi ve Sellem), çeşitli hayvanların ve yırtıcıların da uğrayıp içtiği suyun hükmü sorulunca, Allah Resulü (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Su iki kulle miktarı ise pislik tutmaz" buyurdu.

 

 

حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد نا أحمد بن عبد الحميد الحارثي نا أبو أسامة نا الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال الشيخ أبو الحسن ورأيته في كتاب عن أبي جعفر الترمذي عن الحسين بن علي بن الأسود عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر بهذا الإسناد وذكره جعفر بن المغلس حدثني علي بن محمد بن أبي الخصيب نا أبو أسامة ثنا الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر بهذا مثله قال الشيخ أبو الحسن فاتفق عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الزبير الحميدي ومحمد بن حسان الأزرق ويعيش بن الجهم ومحمد بن عثمان بن كرامة والحسين بن علي بن الأسود وأحمد بن عبد الحميد الحارثي وأحمد بن زكريا بن سفيان الواسطي وعلي بن شعيب وعلي بن محمد بن أبي الخصيب وأبو مسعود ومحمد بن الفضيل البلخي فرووه عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر وتابعهم الشافعي عن الثقة عنده عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومن ذكرنا معه في أول الكتاب عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير فلما اختلف علي أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم من أتى بالصواب فنظرنا في ذلك فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعا عن محمد بن جعفر بن الزبير ثم أتبعه عن محمد بن عباد بن جعفر فصح القولان جميعا عن أبي أسامة وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عباد بن جعفر جميعا عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير ومرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر والله أعلم فأما حديث شعيب بن أيوب عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن الرجلين جميعا

 

9- Farklı kanallarla bir öncekinin aynısı bildirilmiştir,

 

Darekutni der ki: Bir kitapta bunun Ebu Cater et-Tirmizi - Hüseyn b. Ali b. elEsved - Ebu Usame - Velid b. Kesır b. Muhammed b. Abbad b. Cater kanalıyla aynı isnadla zikredildiğini gördüm. Cater b. Muhammed b. el-Muğallis de Ali b. Muhammed b. Ebi'I-Hasib'den, o da Ebu Usame'den, o da Velid b. Kesır'den, o da Muhammed b. Abbad b. Cater'den aynısını bildirmiştir.

 

Osman b. Ebı Şeybe - Abdullah b. ez-Zübeyr el-Humeydi - Muhammed b. Hassan el-Ezrak - Yaiş b. el-Cehm - Muhammed b. Osman b. Kerame - Hüseyn b. Ali b. elEsved - Ahmed b. Abdilhamıd el-Harisı - Ahmed b. Zekeriyya b. Süfyan el-Vasitı - Ali b. Şuayb, Ali b. Muhammed b. Ebi'I-Hasib - Ebu Mes'ud ve Muhammed b. Fudayl elBelhı, tümü de bu hadisi Ebu Usame - Velid b. Kesir - Muhammed b. Abbad b. Cater kanalıyla rivayet etmişlerdir. Şafii de kendince güvenilir olan Velid b. Kesk vasıtasıyla Abbad b. Cater'den rivayet ederek onlara mutabaat etmiştir.

 

Yakub b. ibrahim ed-Devraki ve kitabın başlarında zikrettiğimiz kişiler bunu Ebu Usame, Velid b. Kesk, Muhammed b. Cater b. ez-Zübeyr kanalıyla zikretmişlerdir. Bu şekilde Ebu Usame'nin isnadı konusunda ihtilaf edilince hangisinin doğru olduğunu öğrenmek istedik. incelediğimizde de Şuayb b. Eyyub'un bunu her iki vechiyle de Ebu Usame - Velid b. Kesk - Muhammed b. Cafer b. ez-Zübeyr kanalıyla rivayet ettiğini gördük. Sonra da Muhammed b. Abbad b. Cater'den rivayet ederek buna mutabaat etmiştir. Bu şekilde her iki vechin de Ebu Usame'den geldiği konusu doğrulanmış olur. Yine Velid b. Kesir'in bunu Muhammed b. Cater b. ez-Zübeyr ve Muhammed b. Abbad b. Cater'den, her ikisinden de Abdullah b. Abdullah b. Ömer vasıtasıyla babasından rivayet ettiği doğrulanmış olur.

 

Ebu Usame bu hadisi bazen Velid b. Kesir -Muhammed b. Cafer b. ez-Zübeyr Kanalıyla, bazen de Velid b. Kesır -Muhammed b. Abbad b. Cafer kanalıyla rivayet ederdi. Doğrusunu da Allah bilir.

 

Tahric: Beyhaki, Sünen (1/261),

 

 

فحدثنا به أبو بكر أحمد بن محمد بن سعدان الصيدلاني بواسط نا شعيب بن أيوب نا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

 

10- Abdullah b. Ömer bildiriyor: Resulullah'a (Sallallahu aleyhi ve Sellem), yırtıcı ve diğer hayvanların da uğrayıp içtiği suyun hükmü sorulunca, Allah Resulü 'Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Su iki kulle miktarı ise pislik tutmaz" bu yurdu.

 

Tahric: Beyhakl, es-Sünenu'l-Kübra (1/260).

 

 

نا أحمد بن محمد بن سعدان نا شعيب بن أيوب نا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

 

11- Başka bir kanalla bir öncekinin aynısı bildirilmiştir.

 

 

وأما حديث محمد بن الفضيل البلخي فحدثنا أحمد بن محمد بن الحسين الرازي الضرير نا علي بن أحمد الفارسي نا محمد بن الفضيل البلخي نا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبادة بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

 

12- Başka bir kanalla bir öncekinin aynısı bildirilmiştir

 

 

نا أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن سهل الإمام نا الحسين بن علي بن عبد الصمد ثنا بحر بن الحكم نا عباد بن صهيب نا الوليد بن كثير نا محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

 

13- Abdullah b. Abdillah b. Ömer, babasından bildiriyor: Resulullah'a (Sallallahu aleyhi ve Sellem), çeşitli hayvanların ve yırtıcıların da uğrayıp içtiği suyun hükmü sorulunca, Allah Resulü (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Su iki kulle miktarı ise pislik tutmaz" buyurdu.

 

 

نا محمد بن نوح الجنديسابوري ثنا هارون بن إسحاق ثنا المحاربي اسمه عبد الرحمن بن عمر ح ونا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا يوسف بن موسى نا جرير ح ونا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا الحسن بن عرفة نا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث قال بن عرفة وسمعت هشيما يقول تفسير القلتين يعني الجرتين الكبار وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وحماد بن سلمة ويزيد بن زريع وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن نمير وعبد الرحيم بن سليمان وأبو معاوية الضرير ويزيد بن هارون وإسماعيل بن عياش وأحمد بن خالد الوهبي وسفيان الثوري وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد وزائدة بن قدامة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

14- İbn Ömer der ki: Hz. Peygamber'e (Sallallahu aleyhi ve Sellem), ıssız yerlerde bulunan, yırtıcı ve diğer hayvanların da uğrayıp içtiği suyun hükmü sorulunca, Allah Resulü (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Su iki kulle miktarı ise pislik tutmaz" buyurdu.

 

İbn Arefe der ki: "Huşeym'in ''İki kulle'' ifadesini iki büyük su küpü şeklinde açıkladığını işittim."

 

ibrahim b. Sa'd - Hammad b. Seleme - Yezıd b. Zuray' - Abdullah b. el-Mübarek - Abdullah b. Numeyr - Abdurrahım b. Süleyman - Ebu Muaviye ed-Darir - Yezıd b. arun - ismail b. Ayyaş - Ahmed b. Halid el-Vehbı - Süfyan es-Sevrl - Hammad b. Zeyd'in kardeşi Said b. Zeyd ve Zaide b. Kudame de bunu bu şekilde Muhammed b. ishak - Muhammed b. Cafer b. ez-Zübeyr - Ubeydillah b. Abdillah b. Ömer babası (Abdullah b. Ömer) kanalıyla Hz. Peygamber'den (Sallallahu aleyhi ve Sellem) rivayet etmişlerdir.

 

Tahric: Ebu Davud 1/17 (64), Tirmizi 1/97 (67) ve İbn Mace 1/172 (517).

 

 

حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق نا علي عن إبراهيم الواسطي نا محمد بن أبي نعيم نا سعيد بن زيد سمعت محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وسأله رجل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينتابه من الدواب والسباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

 

15- Abdullah b. Ömer der ki: Adamın birinin Resulullah'a (Sallallahu aleyhi ve Sellem), ıssız yerlerde bulunan, yırtıcı ve diğer hayvanların da uğrayıp içtiği suyun hükmünü sorduğunu işittim, Allah Resulü (Sallallahu aleyhi ve Sellem): ''Su iki kulle miktarı ise pislik tutmaz" buyurdu.

 

 

نا أحمد بن كامل نا أحمد بن سعيد بن شاهين نا محمد بن سعد نا الواقدي نا سفيان الثوري عن محمد بن إسحاق بهذا الأسناد نحوه

 

16- Muhammed b. İshak aynı isnadla bir öncekinin aynısını bildirmiştir.

 

 

نا أحمد بن محمد بن سعدان نا شعيب بن أيوب نا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن إسحاق نحوه

 

17- Başka bir kanalla aynısı bildirilmiştir.

 

 

نا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد وعمر بن عبد العزيز بن دينار قالا حدثنا أبو إسماعيل الترمذي نا محمد بن وهب السلمي نا بن عياش عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن القليب يلقى فيه الجيف ويشرب منه الكلاب والدواب فقال ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء كذا رواه محمد بن وهب عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد والمحفوظ عن بن عياش عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه

 

18- Ebu Hureyre bildiriyor: Hz. Peygamber'e (Sallallahu aleyhi ve Sellem) içine hayvan leşi atılan, köpeklerin ve hayvanların da içtiği kuyu suyunun hükmü sorulunca: "İki kulle ve daha fazla olan suyu hiçbir şey pis yapmaz" buyurdu.

 

Muhammed b. Vehb hadisi ismail b. Ayyaş'tan bu isnadla rivayet etmiştir. Ancak bizim yanımızda mahfuz olan ibn Ayyaş - Muhammed b. ishak - Muhammed b. Cafer b. ez-Zübeyr - Ubeydullah b. Abdillah b. Ömer - babası (Abdullah b. Ömer) kanalıyla gelmiş olanıdır.

 

Tahric: Zeylai, Nasbu'r-Raye (1/108) zikretmiş, ancak hakkında herhangi bir hüküm belirtmemiştir. İsnadında Şamlılardan olmayan rivayetlerinde güvenilir biri sayılmayan İsmail b. Ayyaş vardır, Bkz: et-Takrfb (1/73). Ayrıca ravi İbn İshak burada tedlis yapmıştır.

 

 

وروى عن عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نا به محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا عبد الله بن أحمد بن خزيمة نا علي بن سلمة اللبقى نا عبد الوهاب بذلك ورواه عاصم بن المنذر بن الزبير بن عوام عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان في هذه الرواية قوة لرواية محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه حدث به عن عاصم بن المنذر حماد بن سلمة وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه موقوفا غير مرفوع وكذلك رواه إسماعيل بن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل لم يسمه عن بن عمر موقوفا أيضا

 

19- Salim, babasından bir öncekinin aynısını bildirmiştir.

 

Bunu Muhammed b. Abdillah b. ibrahim, Abdullah b. Ahmed b. Huzeyme'den, o da Ali b. Seleme el-lebak'i"den, o da Abdulvehhab'dan rivayet etmiştir. Yine Asım b. Münzir b. ez-Zübeyr b. el-Avvam, Ubeydillah b. Abdillah b. Ömer'den, o da babasından, o da Hz. Peygamber'den (Sallallahu aleyhi ve Sellem) rivayet etmiştir. Bu rivayet de Muhammed b. ishak - Muhammed b. Cafer b. ez-Zübeyr - Ubeydillah b. Abdillah b. Ömer - babası (Abdullah b. Ömer) kanalıyla gelen rivayeti daha da güçlendirmektedir. Bunu da Hammad b. Seleme, Asım b. el-Münzir'den rivayet etmiştir. Hammad b. Zeyd ise ona muhalefet etmiş ve bunu Asım b. el-Münzir - Ebu Bekr b. Ubeydillah b. Abdillah b. Ömer - babası (Abdullah b. Ömer) kanalıyla merfu olarak değil de mevkuf olarak rivayet etmiştir. Yine ismail b. Uleyye, Asım b. elMünzir'den, o da ismini zikretmediği bir adamdan, o da ibn Ömer'den mevkuf olarak rivayet etmiştir.

 

Tahric: İbn Hibban, es-Sikat (7/476-477).

 

 

فأما حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر فحدثني الحسين بن إسماعيل نا الحسن بن محمد بن الصباح نا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر بن الزبير قال دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مقراة ماء فيه جلد بعير ميت فتوضأ منه فقلت له أتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت فحدثني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء نا أبو صالح الأصبهاني نا أبو مسعود أنا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة بهذا ولم يقل أو ثلاثا وكذلك رواه إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد وكامل بن طلحة عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد قالوا فيه إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا نا به دعلج بن أحمد نا الحسين بن سفيان عن إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد ح ونا به القاضي أبو طاهر ونصر ودعلج بن أحمد قالا حدثنا موسى بن هارون نا كامل بن طلحة قالوا حدثنا حماد بن سلمة بذلك ورواه عفان بن مسلم ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وبشر بن السري والعلاء بن عبد الجبار المكي وموسى بن إسماعيل وعبيد الله بن محمد العيشي عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وقالوا فيه إذا كان الماء قلتين لم ينجس ولم يقولوا أو ثلاثا

 

20- Asım b. el-Münzir b. ez-Zübeyr der ki: Ubeydullah b. Abdillah b. Ömer ile birlikte bir bahçeye girdik.. Bahçede bir su havuzu ve içinde de ölmüş bir deve derisi vardı. Ubeydullah bu sudan abdest alınca ona: "İçinde ölmüş deve derisi varken ondan abdest mi alıyorsun?" dedim. Ubeydullah babasından naklen Hz. Peygamber'in (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Su şayet iki veya üç kulle miktarı ise pis olmaz" buyurduğunu söyledi.

 

Ebu Salih el-Isbehani, Ebu Mes'ud'dan, o da Yezid b. Harun'dan, o da Hammad b.

Seleme'den aynısını rivayet etmiş ancak 'Veya üç kulle" lafzını zikretmemiştir. Aynı şekilde ibrahim b. el-Haccac - Hudbe b. Halid ve Kamil b. Talha, Hammad b. Seleme'den kendi isnadıyla hadisi "Su şayet iki veya üç kulle miktarı ise pis olmaz" lafzıyla rivayet etmişlerdir.

Aynısını Da'lec b. Ahmed, Hasan b. Süfyan'dan, o da ibrahim b. Haccac ile Hudbe b. Halid'den, yine Kadı Ebu Tahir b. Nasr ile Da'lec b. Ahmed, Musa b. Harun'dan, o da Kamil b. Talha'dan, tümü de Hammad b. Seleme'den bildirmişlerdir. Aftan b. Müslim - Yakub b. ishak el-Hadrami - Bişr b. es-Seri - Ala b. Abdilcebbar el-Mekki - Musa b. ismail ve Ubeydullah b. Muhammed el-Ayşi, Hammad b. Seleme'den "Su şayet iki veya üç kulle miktarı ise pis olmaz" lafzıyla rivayet etmiş, "Veya üç kulle" lafzını zikretmemişlerdir.

 

Tajhric: Ebu Davud 1/127 (65) ve İbn Mace 1/172 (518).

 

 

نا القاضي الحسين بن إسماعيل نا الحسن بن محمد الزعفراني نا عفان نا حماد بن سلمة نا عاصم بن المنذر قال كنا في بستان لنا أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر فحضرت الصلاة فقام عبيد الله إلى مقرى في البستان فجعل يتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت فقلت أتوضأ منه وفيه هذا الجلد فقال حدثني أبي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم ينجس

 

21- Asım b. el-Münzir der ki: Bize veya Ubeydullah b. Abdillah b. Ömer'e ait bir bahçedeydik. Namaz vakti gelince Ubeydullah bahçenin havuzuna gidip abdest almaya başladı. Havuzun içinde deve derisi bulunuyordu. Ona: "İçinde bu deri varken ondan abdest mi alacaksın?" diye sorduğumda şöyle dedi: "Babamın bana bildirdiğine göre Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem): ''Su şayet iki kulle miktarı ise pis olmaz'' buyurmuştur."

 

 

نا القاضي بن إسماعيل نا الحسن بن محمد الزعفراني نا يعقوب بن إسحاق حدثنا حماد بن سلمة ح ونا أبو بكر الشافعي نا بشر بن موسى ح نا دعلج بن أحمد نا إبراهيم بن صالح الشيرازي قالا حدثنا الحميدي قال نا بشر بن السري والعلاء بن عبد الجبار عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر بهذا الإسناد مثل قول عفان إذا كان الماء قلتين لم ينجس

 

22- Asım b. el-Münzir aynı isnadla Affan'ın rivayetinirı aynısını "Su şayet iki kulle miktarı ise pis olmaz" lafzıyla bildirmiştir.

 

 

نا أحمد بن محمد بن زياد نا إبراهيم بن إسحاق الحربي نا موسى وابن عائشة قالا حدثنا حماد بن سلمة نا عاصم بن المنذر بهذا الإسناد مثله سواء إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس

 

23- Asım b. el-Münzir aynı isnadla aynısını "Su şayet iki kulle miktarı ise pis olmaz" lafzıyla bildirmiştir.

 

 

نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال قرأنا على عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن أبي بكر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء

 

24- Ebu Bekr b, Ubeydillah b. Abdillah b, Ömer'in, babasından bildirdiğine göre Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Su şayet iki kulle miktarı ise hiçbir şeyonu pis yapmaz" buyurmuştur.

 

Tahric: Abdurrezzak, Musannef 1/80 (266). Ravi İbrahim, İbrahim b. Muhammed EbU Yahya el-Eslemı' dir ve metrfrk biridir. Bkz: et- Takrib (1/42).

 

 

نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا عبد الله بن الحسين بن جابر نا محمد بن كثير المصيصي عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين فلا ينجسه شيء رفعه هذا الشيخ عن محمد بن كثير عن زائدة ورواه معاوية بن عمرو عن زائدة موقوفا وهو الصواب

 

25- İbn Ömer'in bildirdiğine göre Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Su şayet iki kulle miktarı ise hiçbir şey onu pis yapmaz" buyurmuştur.

 

Abdullah b. el-Hüseyn b. Cabir bunu Muhammed b. Kesir vasıtasıyla Zaide'den merfu olarak bildirmiştir. Muaviye b. Ömer ise Zaide'den mevkuf olarak zikretmiştir ki doğrusu da mevkuf olmasıdır.

 

Tahric: Beyhaki, es-Sünenu'l-Kübra (1/262).

 

 

نا به القاضي الحسين بن إسماعيل نا جعفر بن محمد الصائغ نا معاوية بن عمرو نا زائدة عن ليث عن مجاهد عن بن عمر مثله موقوفا

 

26- Başka bir kanalla aynısı İbn Ömer'den mevkUf olarak bildirilmiştir.

 

Tahric: Beyhaki, es-Sünenu'l-Kübra (1/262).

 

 

نا دعلج بن أحمد نا عبد الله بن شيروية نا إسحاق بن راهويه نا عبد العزيز بن أبي رزمة عن حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر قال القلال الخوابي العظام

 

27- Asım b. el-Münzir der ki: "Kulle büyük küptür."

 

Tahric: Beyhaki, es-Sünenu'l-Kübra (l/264).

 

 

نا أبو بكر النيسابوري نا أبو حميد المصيصي ثنا حجاج نا بن جريج أخبرني محمد بن يحيى أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا فقلت ليحيى بن عقيل قلال هجر قال قلال هجر فأظن أن كل قلة تأخذ فرقين قال بن جريج وأخبرني لوط عن أبي إسحاق عن مجاهد أن بن عباس قال إذا كان الماء قلتين فصاعدا لم ينجسه شيء

 

28- Yahya b. Ukayl bildiriyor: Yahya b. Ya'mur'un bana bildirdiğine göre Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Şayet su iki kulle miktarı ise pis olmaz ve onu kullanmanın bir sakıncası yoktur" buyurmuştur.

Ravi Muhammed b. Yahya der ki: Yahya b. Ukayl'a: "Bu kulleler (küpler) Hecer kullesi mi?" diye sorduğumda: "Evet, Hecer kullesidir" dedi. Sanınm bu kullelerden her biri de iki farak su almaktadır.

Mücahid'in de bildirdiğine göre İbn Abbas: "Şayet su iki kulle ve daha fazla ise hiçbir şeyonu pis yapmaz" demiştir.

 

Tahric: Beyhaki, es-Sünenu'l-Kübra (1/262, 263),

 

 

حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رفعت إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان قلت يا جبريل ما هذا قال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات

 

29- Enes'in bildirdiğine göre Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Yedinci kat semadaki Sidretu'l-Münteha'ya çıkarıldığımda bu ağacın meyvelerinin Hecer küpleri, yapraklarının da fil kulakları gibi büyük olduğunu gördüm. Ağacın dibinden de ikisi yerin içinden ikisi de üzerinde akan ırmaklar gördüm. ''Ey Cebrail! Bunlar ne?'' diye sorduğumda: ‘‘Yerin altından akanlar cennet ırmaklarıdır. Yerin üzerinde akanlar ise Fırat ile Nil nehirleridir’‘ dedi. ''

 

Tahric: Buhari (3207, 3393, 3430, 3887) ve Müslim (259/162),

 

 

نا الحسن بن أحمد بن صالح الكوفي نا علي بن الحسن بن هارون البلدي نا إسماعيل بن الحسن الحراني نا أيوب بن خالد الحراني نا محمد بن علوان عن نافع عن بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسار ليلا فمروا على رجل جالس عند مقراة له فقال عمر يا صاحب المقراة أولغت السباع الليلة في مقراتك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقراة لا تخبره هذا مكلب لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور

 

30- İbn Ömer der ki: Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) yolculuklarından birinde gece vakti yol alırken havuzunun başında oturan bir adamla karşılaştılar. Ömer adama: "Ey havuzun sahibi! Yırtıcı hayvanlar gece vakti senin bu havuzdan içtiler mi?" diye sorunca, Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve Sellem) adama: "Ey havuzun sahibi! Adama cevap verme! Zira kendisini ilgilendirmeyen bir şeyi soruyor. İçmişlerse de onların içtikleri kendilerine, geriye kalanı ise bizim için içecektir ve temizdir" buyurdu.

 

Tahric: İbn Mace 1/173 (519). İsnadında zayıf biri olan Eyyub b, Halid el-Cüheni EbU Osman el-Horaru vardır,

 

 

نا الحسن بن أحمد حدثنا علي نا إسماعيل نا أيوب بن خالد نا خطاب بن القاسم عن عبد الكريم الجرزي عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

 

31- Başka bir kanalla bir öncekinin aynısı bildirilmiştir.

 

 

نا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن سالم السلولي أبو سالم قال سمعت أبي قال سمعت وكيعا يقول أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم

 

32- Veki' der ki: "İlim sahipleri hem lehlerinde, hem de aleyhlerinde olan şeyleri yazarlar. Arzularının peşinden gidenler ise sadece lehlerine olan şeyleri yazarlar."

 

Tahric: Darakutni bunu rivayette tek kalmıştır.

 

 

حدثنا أحمد نا إبراهيم نا أبي قال سمعت يحيى بن أبي زائدة يقول كتابة الحديث خير من موضعه

 

33- Yahya b. Ebi Zaide der ki: ''Hadisi yazmak onu uydurmaktan daha hayırlıdır.

 

Tahric: Darakutni bunu rivayette tek kalmıştır.

 

 

نا عبد الصمد بن علي وبرهان بن محمد بن علي بن الحسن الدينوري قالا حدثنا عمير بن مرداس نا محمد بن بكير الحضرمي نا القاسم بن عبد الله العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث كذا رواه القاسم العمري عن بن المنكدر عن جابر ووهم في إسناده وكان ضعيفا كثير الخطأ وخالفه روح بن القاسم وسفيان الثوري ومعمر بن راشد رواه عن محمد بن المنكر عن عبد الله عن عمر موقوفا ورواه أيوب السختياني عن بن المنكدر من قوله لم يجاوزه

 

34- Cabir b. Abdillah'ın bildirdiğine göre Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem): ''Kırk kulle miktarı olan su pislik tutmaz.'' buyurmuştur.

 

Kasım el-Umerı bu şekilde hadisi ibnu'l-Münkedir vasıtasıyla (abir'den rivayet etmiştir, ancak isnadında karıştırma vardır. Kasım da zayıf ve hataları çok olan birisiydi. Ravh b. el-Kasım, Süfyan es-Sevrı ve Ma'mer b. Raşid ona muhalif olarak bu adisi Muhammed b. el-Münkedir vasıtasıyla Abdullah b. Amr'dan mevkuf olarak rivayet etmişlerdir. Eyyub es-Sahtıyanı ise bunu ibnu'l-Münkedir'in bir sözü olarak aktarmıştır.

 

Tahric: Beyhaki (1/262) bunu Kasım el-Umeri kanalıyla rivayet edip şöyle demiştir: "Kasım bunu bu kanalla rivayette tek kalmış ve hata da yapmışhr. Hadiste zayıf biridir. Ahmed b. Hanbel, Yahya b. Main, Buhari ve başka hadis imamlan onu tenkit etmişlerdir."

 

 

انا أحمد بن محمد بن زياد نا إبراهيم الحربي نا عبيد الله بن عمر نا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو قال إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجس

 

35- Abdullah b. Amr der ki: "Kırk kulle miktarı olan su pis ohnaz."

 

Tahric: İbn Cerir et-Taben, Yehzıbu'ı-Asar (1089), İbn Ebi Şeybe (1/144), Ebu Ubeyd, et-Yuhur 170), Ukayli, ed-Du'afa (3/473), Beyhaki (1/262) ve İbnu'l-Münzir, el-Evsat (1/264).

 

 

حدثنا محمد بن مخلد نا محمد بن إسماعيل الحساني نا وكيع ح ونا جعفر بن محمد الواسطي نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر نا وكيع ح ونا أحمد بن محمد بن زياد نا إبراهيم الحربي نا أبو نعيم جميعا عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو قال إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء

 

36- Abdullah b. Amr der ki: "Kırk kulle miktarı olan suyu hiçbir şey pis fapmaz."

 

 

نا إسماعيل بن محمد بن الصفار نا أحمد بن منصور الرمادي نا عبد الرزاق نا الثوري ومعمر عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو مثله سواء

 

37- Başka bir kanalla bir öncekinin aynısı bildirilmiştir.

 

Tahric: Beyhaki (1/262).

 

 

نا القاضي الحسين بن إسماعيل نا الحسن بن أبي الربيع نا عبد الرزاق أنا معمر عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو قال إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء

 

38- Abdullah b. Amr der ki: ''Kırk kulle miktarı olan suyu hiçbir şey pis yapmaz''

 

 

حدثنا جعفر بن محمد الواسطي نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر نا بن علية عن أيوب عن محمد بن المنكدر قال إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجس أو كلمة نحوها

 

39- Eyyub bildiriyor: Muhammed b. el-Münkedir: "Kırk kulle miktarı olan su pis olmaz" dedi veya "pis" ifadesine benzer bir kelime kullandı.

 

Tahric: İbn Ebi Şeybe, Musanne! (1/144), İbn Cenr, Tehzibu'ı-Asar (1090), Ukayli, ed-Du'afau'l-Kebir (3/473) ve Beyhaki, es-$ünenu'l-Kübra (1/262).

 

 

حدثنا أحمد بن محمد بن زياد نا إبراهيم بن إسحاق الحربي نا هارون بن معروف نا بشر بن السري عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن سنان عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يحمل خبثا كذا قال وخالفه غير واحد رووه عن أبي هريرة فقالوا أربعين غربا ومنهم من قال أربعون دلوا سليمان بن سنان سمع بن عباس وأبا هريرة كذا ذكره البخاري

 

40- Abdurrahman b. Ebi Hureyre, babasından bildiriyor: "Su, kırk kulle kadar ise pislik tutmaz."

 

Ancak başkaları Ebu Hureyre'ye bu konuda muhalif olmuş, bazıları kırk büyük kova derken, bazıları da kırk kova demiştir. Buhari'nin zikrettiğine göre Süleyman b. Sinan, ibn Abbas ile Ebu Hureyre'den hadis işitmiş biridir.

 

Tahric: Ebu Ubeyd, et-Tuhur (171) ve Beyhaki, es-Sünenu'l-Kübra (1/262, 263).

 

Sonraki sayfa için aşağıdaki link’i kullan:

 

Rengi ve Tadı Değişen Suyun Hükmü