MÜSNED-İ HANBEL

LUKATA (KAYIP)

 

ANA SAYFA      Kur’an      Hadis      Sözlük      Biyografi

 

2- Kayıp Bir Hayvanı Evine Kapatıp Onu Bulduğunu ilan Etmeyen Hakkında

 

1. Cerir b. Abdullah

 

16272 (1) Cerir b. Abdillah'ın işittiğine göre Hz. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ''Kayıp bir hayvanı ancak sapmış olan evine kapatır'' buyurdu.

 

[Zayıf]

 

Diğer tahric: Tahavi, Şerh Meani'l-asar'da (4/133) ve Taberani, M. el-Kebir'de (2377-8) rivayet ettiler.

 

 

 

16273 (2)- Münzir b. Cerir b. Abdillah der ki: (Babam) Cerir ile beraber Bevazic'deyken, sığır sürüsü akşama doğru (meradan) geldi. Babam, (sürü içinde) yabancı bir sığır gördü ve şaşkınlık içinde: "Bu sığır da nedir?" diye sordu. Ordakiler: "Sığır sürüsüne iltihak eden bir sığır" cevabını verdiler. Bunun üzerine babam emretti. O sığır sürüden çıkarılıp gözlerden kayboluncaya kadar kovalandı. Sonra babam şöyle dedi: Ben Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in şöyle buyurduğunu işittim: ''Kayıp bir hayvanı ancak sapmış olan kimse evine kapatır. ''

 

[Zayıf]

 

Diğer tahric: İbn Mace (2503) ve Nesai, es-Sünenu'l-kübra'da (2376) rivayet ettiler.

 

 

2. Carud el-Abdi

 

16274 (1) Carud der ki: Hz. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ile beraber bir seferdeydik ve binek hayvanımız azdı. İnsanlar binek azlığından dem vurup bu konuda tartışınca, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'e: "Ey Allah'ın Resulü! Bize ne kadar binek hayvanı gerektiğini çıkardım" dedim. Hz. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem): ''Bize ne kadar lazım?'' diye sorunca, ben: "Buluntu develeri (kadar onları) binmek için kullanmalı ve sıkıntımızı gidermeliyiz" dedim. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem): ''Hayır! Müslümanın yitik malını almak Cehennem alevi demektir. Sakın onlara ilişme'' buyurdu ve buluntu mal konusunda şöyle dedi: ''Yitik malı bulunca onu bulduğunu ilan et. Onu bulduğunu gizleyip saklama. Eğer sahibi çıkarsa ver, çıkmadığı zaman da Allah'ın malıdır ve onu dilediğine verir. ''

 

[Sahih]

 

Heysemi (6838) der ki: "Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani farklı senedlerle rivayet etmiştir. Senedlerinden birinin ravileri Sahih'in ravileridir."

 

 

 

16275 (2)- Carud el-Abdi'nin bildirdiğine göre Hz. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Müslümanın yitik malını almak, Cehennem alevi demektir. Sakın onlara ilişme'' buyurdu.

 

[Sahih]

 

Diğer tahric: Nesai, es-Sünenu'l-kübra'da (5761) rivayet etti.

 

 

 

16276 (3)- Carud'un bildirdiğine göre Hz. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Müslümanın yitik malını almak Cehennem alevi demektir'' buyurdu.

 

[Sahih]

 

Diğer tahric: Nesai, es-Sünenu'l-kübra'da (5760-4) rivayet etti.

 

 

 

16277 (4)- Carud b. el-Mualla el-Abdi der ki: Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'e buluntu malın hükmünü sorunca: "Müslümanın yitik malını almak, Cehennem alevi demektir'' buyurdu.

 

[Sahih]

 

 

 

16278 (5)- Carud'un bildirdiğine göre Hz. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Müslümanın yitik malını almak, Cehennem alevi demektir'' buyurdu.

 

[Sahih]

 

 

 

16279 (6)- Carud'un bildirdiğine göre Hz. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem):

"Müslümanın yitik malını almak, Cehennem alevi demektir" buyurdu.

 

[Sahih]

 

 

 

16280 (7)- Mutarrif'in, babasından bildirdiğine göre bir adam: "Ey Allah'ın Resulü! Ele geçirdiğimiz yitik hayvanları ne yapalım?" diye sorunca, Hz. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Müslümanın yitik malını almak, Cehennem alevi demektir'' cevabını verdi.

 

[Sahih]

 

Diğer tahric: İbn Mace 2/836 (2502) ve Darimi: 2/344 (2601) rivayet ettiler.

 

 

3. Hz. Ali

 

16281- Hz. Ali der ki: Muğire b. Şu'be'nin bir mızrağı vardı. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ile gazveyeçıkınca Muğire beraberinde bu mızrağı taşıyordu ve savaştan döndüğü zaman başkası onun için taşısın diye mızrağını yere atıyordu. Ben: "Resulullah'ın yanına gidince ona bu durumu anlatacağım" dedim. Hz. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) durumu öğrenince, Muğire'ye: "Eğer böyle yaparsan, insanlar (aldanmamak için) artık yitik olan hiçbir şeyi yerinden kaldırmazlar'' buyurdu.

 

[Sahih]

 

Diğer tahric: İbn Mace (2/97) rivayet etti.

 

 

SONRAKİ