MÜSNED-İ HANBEL

LUKATA (KAYIP)

 

ANA SAYFA      Kur’an      Hadis      Sözlük      Biyografi

 

3- Mekke'de Bulunan Yitik Mal

 

1. Abdurrahman b. Osman

 

16282- Abdurrahman b. Osman et-Teymi bildiriyor: "Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) hacıların kaybettiği malı (almayı) yasaklamıştır."

 

[Sahih]

 

Diğer tahric: Müslim, lukata 3/1351 (1724), Ebu Davud 2/139 (1719) ve İbn Hibban, buyu (284/11 72) rivayet ettiler.

 

 

2. İbn Abbas

 

16283 (1) İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Hz. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Allah, Mekke'yi haram kılmıştır. Mekke, benden evvel hiçbir kimse için helal olmadli benden sonra da hiçbir kimse için helal değildir. Mekke bana da gündüzün bir saatinde helal kılınmıştı. Mekke'nin otu koparılamazı ağacı kesilemez, av hayvanı ürkütülemez, Sahibini bulmak dışında yitiği kimse tarafından el uzatılıp alınamaz. '' Abbas: "Kuyumcular ve kabirlerimiz için ızhır otu müstesna olsun" deyince, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem): ''Izhır müstesnadır'' buyurdu.

 

[Sahih]

 

Diğer tahric: Buhari (1349, 1833, 2090) rivayet etti.

 

 

 

16284 (2)- İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Hz. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Mekke'nin fethedildiği gün şöyle buyurdu: "Allah bu şehri, gökleri ve yeri yarattığı gün haram (mukaddes) kılmıştır. Bu şehir haramdır ve Allah onu kıyamete kadar haram kılmıştır. Benden başka hiç kimseye, bu şehirde adam öldürmek helal kılınmamıştır. Kıyamet gününe kadar da benden sonra kimseye helal kılınmayacaktır. Bana da sadece gündüzün bir saatinde helal kılınmıştır. Kıyamete kadar da haramlığı devam edecektir. Mekke'nin otu koparılamazı ağacı kesilemez, av hayvanı ürkütülemez, sahibini bulmak dışında yitiği kimse tarafından el uzatılıp alınamaz. '' Mekke'li olan Hz. Abbas, izhir otunu kullanmak zorunda olduklarını bildiği için: "Ey Allah'ın Resulü! izhir otu müstesna olsun. Mekkeliler onu mezarları ve evleri için kullanmak

zorunda" deyince, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem): ''Izhır müstesnadır'' buyurdu.

 

[Sahih]

 

Diğer tahric: Buhari (1587, 1834, 3189), Müslim (1353), Ebu Davud (2018) ve Nesai (5/203) rivayet ettiler.

 

 

 

16285 (3)- İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Hz. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Mekke'nin fethedildiği gün şöyle buyurdu: "Allah, bu şehri haram (mukaddes) kılmıştır. Benden önce hiç kimseye bu şehirde adam öldürmek helal kılınmamıştır. Bana da bir müddet helal kılınmıştır ve artık Allah'ın haram kılmasıyla kıyamete kadar (bu şehir) haram (mukaddes) olmuştur. Buranın av hayvanı ürkütülemez, dikenleri koparılmazı sahibini bulmak dışında yitiği kimse tarafından el uzatılıp alınamaz ve otları koparılmaz. '' Hz. Abbas: "Ey Allah'ın Resulü! Izhır otu müstesna olsun. Bu ot, evleri için ve kabideri için gereklidir" deyince, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem): ''Izhır hariç. Artık hicret yoktur, cihad ve niyet vardır. Cihad için çağrıldığınızda, cihada çıkın'' buyurdu.

 

[Sahih]

 

 

 

16286 (4)- İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Hz. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Mekke'nin fethedildiği gün şöyle buyurdu: "Bu şehrin otları koparılmazı av hayvanı ürkütülemez ve dikenli ağacı kesilmez. Sahibini arayacak kişi dışında yitiği kimse tarafından el uzatılıp alınamaz. Hz. Abbas: "Ey Allah'ın Resulü! Izhır otu müstesna olsun" deyince, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem): ''Izhır hariç. O, helaldir'' buyurdu.

 

[Sahih]

 

 

3. Ebu Hureyre

 

16287- Ebu Hureyre bildiriyor: Allah, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'e Mekke'nin fethini nasib ettiği zaman, Hz. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Mekkelilerin huzurunda ayağa kalkıp Allah'a hamd ve sena ederek şöyle buyurdu: ''Allah, Fil Ordusunun Mekke'ye girmesini engellemiş, fakat Resulü ile müminleri Mekke'ye girmeye muzaffer kılmıştır. Allah, Mekke'yi sadece bana mahsus olmak üzere, gündüzün bir saatinde helal kılmıştır. Sonra O (yine) kıyamete kadar haram kılınmıştır. Ağacı kesilemez ve avı ürkütülmez. İlan edenden başkası, onda bulduğu eşyayı alamaz. Bir yakını öldürülen kişinin iki tercihi vardır. Ya affedecek veya kısas yapılmasını isteyecektir. '' Yemen halkından Ebu Şah adında bir adam kalkarak: "Ey Allah'ın Resulü! "Bunu bana yazınız" deyince, Allah'ın Resulü (Sallallahu aleyhi ve Sellem): ''Bunu onun için yazın'' buyurdu. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in amcası: "Izhır otunu koparılmayacak bitkilerin dışında tut. çünkü onu mezarlarımızda ve evlerimizin yapımında kullanıyoruz" deyince, Hz. Nebi {sallallahu aleyhi ve sellem): ''İzhir müstesna'' buyurdu.

 

Evzai'ye: "Ebu Şah'a yazınız, sözünün manası nedir. Ona ne yazacaklardı?" diye sorunca: "Ona dinlediği hutbeyi yazınız" manasındadır cevabını verdi. Ebu Abdirrahman der ki: Hadislerin yazılması konusunda bu hadisten daha sahihi yoktur. çünkü ResululIah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) onlara yazmalarını emrederek: ''Ebu Şah'a yazınız'' buyurarak, dinlediği hutbeyi ona yazmalarını emretmiştir.

 

[Sahih]

 

Diğer tahric:  Buhari (112, 6880, 2434), Müslim (4/110-1), Ebu Davud (2017,3649,4505), İbn Mace (2624), Tirmizi (1405, 2667) ve Nesai (8/38) rivayet ettiler.

 

 

SONRAKİ