KABİR

 

Ebu Umame der ki: Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in kızı Ümmü Gülsüm mezara konulduğu zaman Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Sizi yerden yarattık, oraya döndüreceğiz, sizi tekrar oradan çıkaracağız .. [Taha 55] dedi, Sonra: "Allah'ın adıyla! Allah'ın yolunda ve Resulü’nün dini üzerinde biri olarak seni gönderiyoruz" dedi mi, demedi mi bilmiyorum, Lahdin üzerini kapatıp toprak atılmaya başlandığı zaman: ''Kerpiçlerin arasındaki boşlukları (iyi) kapatın'' buyurdu, Sonra: ''Bu (ayrıntılar ölü için) bir şey ifade etmez, Ancak diri kişinin gönlünü hoş tutar'' buyurdu. [Hasen] Ahmed *müsned* no: 8811

 

 

KABİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER (Muğni’l-Muhtac)

 

KABİR’E GİRİNCE... VE SORGUSU

 

 

KAYNAKLARDA

 

S-BUHARİ’DE

 

S-MÜSLİM’DE

 

TİRMİZİ’DE

 

EBU DAVUD’DA

 

İBN MACE’DE

 

MÜSNED-İ HANBEL’DE

 

HAKİM MÜSTEDREK’DE

 

METALİBU’L-ALİYE’DE