MÜEZZİN

 

Ezan yada Kamet okuyan, tesbihat yada zikirlere reheberlik eden ve eskiden müstemlilerin yaptıkları gibi imam’ın sesini uzakta kalanlara ulaştıran kimsedir.

 

 

S-BUHARİ’DE

 

S-MÜSLİM’DE

 

TİRMİZİ’DE

 

EBU DAVUD’DA

 

İBN-İ MACE’DE

 

MUĞNİ’L-MUHTAC DA: III. MÜEZZİNLİĞİN ŞARTLARI

A. MÜEZZİNLİĞE EHİL OLMA ŞARTLARI - B. EZAN VE KAMETTE MÜEZZİNİN TAHARETLİ OLMASI - C. MÜEZZİNDE BULUNMASI SÜNNET OLAN NİTELİKLER - D. MÜEZZİNLİĞİN FAZİLETİ