CENNET  الجنة

 

 

[Beyhaki D.Nübüvve] ‘‘..........Sonra öyle bir vadiye geldiler ki Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) orada temiz ve soğuk bir rüzgar hissetti. Misk kokusu aldı ve bir ses işitti. "Ey Cibril! Bu temiz ve soğuk rüzgar ile güzel koku nedir?'' diye sorunca, Cibril şöyle dedi:

 

''Bu Cennetin sesidir. O: ‘‘Ey Rabbim! Bana vaad ettiklerini ver. Odalarım, ipek atlasım, ipeğim, ince ipekli kumaşım, kalın ipekli kumaşım, harikulade şeylerim, incim, mercanım, gümüşüm, altınım, kupalarım, sergilerim, İbriklerim, bineklerim, balım, suyum, sütüm şarabım çoğaldı. Bana vaad ettiklerini ver’‘ demektedir. Yüce Allah: ‘‘Müslüman her kadın ve her erkek, mümin her kadın ve her erkek, bana ve peygamberlerime iman eden, salih amel işleyen ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayan her kişi senindir. Benden korkanı emniyette kılarım. Benden isteyene istediğini veririm. Benim için infakta bulunana mükafat veririm. Bana tevekkül edene Ben yeterim. Ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Ben vaad ettiğim şeyleri yerine getirenim. Müminler, gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler. işte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Andolsun, biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık. Sonra onu az bir su (meni) halinde sağlam bir karargaha (ana rahmine) yerleştirdik. Sonra bu az suyu "alaka" haline getirdik. Alakayı da "mudğa" yaptık. Bu "mudğa"yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir!''(Muminun 1-14) buyurunca, Cennet: ‘‘Razı oldum’‘ dedi."

 

 

Saffat, 50-61: 50. Birbirlerine yönelip karşılıklı soru sorarlar. 51. Aralarından birisi diyecek ki: "Gerçekten benim bir dostum vardı; 52. "O diyordu ki: 'Gerçekten sen inananlardan mısın? 53. "Biz ölüp toprak ve kemikler olduğumuz zaman(dan sonra) gerçekten biz mi hesaba çekilip cezalandırılacağız?"

54. Diyecek ki: "Siz de bakar mısınız?" 55. Baktı ve onu cehennemin ortasında gördü. 56. Dedi ki: "Vallahi az kalsın beni de helak edecektin. 57. "Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, ben de hazır edilenlerden olurdum. 58. "Gördün mü? İşte biz ölümü tatmayacağız; 59. "İlk ölümümüzden sonra. Hem bize azab edilmiyor da, 60. "Şüphesiz ki, bu büyük kurtuluşun ta kendisidir." 61. İşte çalışanlar böylesi için çalışsınlar. [Tefsiri]

 

Metalibu’l-Aliye 4694 ..... Huru'l İyn: "Ben senin için saklanmış hurilerdenim" der. Adam kırk yıl boyunca ona bakar ve doyamaz. Gözünü ondan asla ayırmaz. Sonra gözünü üstündeki odalara diker. Bir de bakar ki ondan daha güzel bir diğeri... Huruliyn ona: "Senden nasibimizi alma vakti daha gelmedi mi?" der ve adam onunla uzanır. Kırk sene daha ona bakar ve yüzünü ondan çevirmez.

 

 

 

Cennetin ve Cennetliklerin Vasfı (Metalibu’l-Aliye)

 

Cennete Son Girecek Kimse (Metalibu’l-Aliye)

 

Cennet ile Cehennemin Yaratılmış ve Sahipleri için Hazırlanmış Olması (Beyhaki)

 

Müminlerin Ebedi Yerlerinin Cennet Olması (Beyhaki)

 

HZ. ADEM (A.s.)'İN CENNETE GİRMESİ ve BURADAN ÇIKARILMASİ (İbnü’l-Esir)

 

ADEM (A.S.)'İN CENNETE YERLEŞTİRİLDİĞİ, CENNET'TEN ÇlKARlLDIĞI ve TÖVBESİNİN KABUL OLDUĞU GÜNÜN HANGİ GÜN OLDUĞÜ (İbnü’l-Esir)

 

 

KURTUBİ’DE CENNET

 

 

S-BUHARİ HADİSLERİ 

 

S-MÜSLİM HADİSLERİ

 

TİRMİZİ HADİSLERİ

 

EBU DAVUD HADİSLERİ

 

NESAİ HADİSLERİ

 

İBN-İ MACE HADİSLERİ

 

MÜSNED-İ HANBEL HADİSLERİ

 

MÜSTEDREK HAKİM HADİSELERİ

 

İBN HİBBAN HADİSLERİ