Ana sayfa

 

CEHENNEM   النَّارُ / جهنم

 

Kafirlerin devamlı, günahkar müslümanların ise, günahları kadar ahirette azab görecekleri yer. Allahu teala Kur'an-ı kerîmde mealen buyurdu ki: Kim Allahu teala ve Resûlüne ısrarla isyan eder, inkar etmek sûretiyle Allahu tealanın koyduğu sınırları çiğneyip geçerse, onu içinde sonsuz kalıcı olarak Cehennem'e koyar.

 

Cehennem yedi tabakadır: Birinci tabaka en hafifidir. Fakat dünya ateşinden yetmiş kat daha şiddetlidir. Adı Cehennemdir. Burada müslümanlardan bir kısmı yanıp, günahlarından temizleneceklerdir. Kafirlerin devamlı azab görecekleri Cehennemin diğer tabakaları ise; Sa'îr, Sakar, Cahîm, Hutame, Lazy ve Haviye'dir.

 

 

Cehennem ve Cehennemliklerin Vasfı (Metalibu’l-Aliye)

 

 

Cennet ile Cehennemin Yaratılmış ve Sahipleri için Hazırlanmış Olması (Beyhaki)

 

Kafirlerin Ebedi Yerinin Cehennem Olması (Beyhaki)

 

Cehenneme Uğrama (=Vurud) Meryem Suresi 68,69,70,71,72. Ayetler (Beyhaki)

 

Müminin Cehennemden Kurtuluş Fidyesi (Beyhaki)

 

 

KURTUBİ’DE: CEHENNEM

 

S-BUHARİ HADİSLERİ

 

S-MÜSLİM HADİSLERİ

 

TİRMİZİ HADİSLERİ

 

EBU DAVUD HADİSLERİ

 

NESAİ HADİSLERİ

 

İBN-İ MACE HADİSLERİ

 

MÜSNED-İ HANBEL HADİSLERİ

 

HAKİM MÜSTEDREK HADİSLERİ

 

İBN HİBBAN HADİSLERİ

 

METALİBU’L-ALİYE HADİSLERİ