Ana sayfa

 

AHİRET

ARAF

 

Cennet ile Cehennem arasında yer alan ve birinin te'sirinin diğerine geçmesine mani olan sûrun (engelin) yüksek kısımları. 

 

Mahir: Bu açıklama ihtilaflı olmakla beraber en kabul görenidir. Aşağıdaki link farklı açıklamalar da var.

 

 

A'rafta Bulunanlar (Beyhaki)