UYKU

 

Metalibu’l-Aliye 2808. Hişam b. Hassan'm, Muhammed (b. Sirin)'den naklen bildirdiğine göre o, erkeğin karnı üzere ve kadının da sırt üstü uyumasını mekruh görürmüş. (sahih / mevkuf)

 

ŞUABU’L-İMAN’DA

 

S-BUHARİ’DE

 

S-MÜSLİM’DE

 

TİRMİZİ’DE

 

EBU DAVUD’DA

 

İBN MACE’DE   

 

MÜSNED-İ HANBEL’DE

 

HAKİM EL-MÜSTEDREK’TE