NEBİ – RESUL

 

Allah Celle ve A’la insanları uyarmak, korkutmak, müjdelemek ve bilgilendirmek için yine insanlar arasından seçtiği özel şahsiyetleri bazı yetki ve yeteneklerle, ikram ve diğer tüm varlıkları aciz bırakan delillerle görevlendirdi.

 

Nebilerin sayısının yüz yirmi dörtbine ulaştığı kaydedilmiştir....

 

Peygamberleri Birbirlerinden Üstün Tutmak Hakkında Gelen Rivayetler (Beyhaki, Delailu’n-Nübüvve)

 

Uzeyr (a.s)'ın Kıssası (Hakim el-Müstedrek)

 

KAYNAKLAR

 

NEBİLER (Tefsir)

 

NEBİLER  (Tarih)