MELEK الملائكة

 

Başlarında hare olan kızlar değildirler. Cinsiyetleri yoktur. Nur’dan yaratılmışlardır. Gerçek suretlerinde görmeye insanların gücü yetmez. Galaksilerden büyük olanları olduğu gibi çok küçük olanları da vardır. Görevine göre yaratılmışlardır. Bazısı Mu’min için feryad ederken bazısı ceza verme için yaratılmıştır ve merhameti ve işitme duyusu alınmıştır. Duaları makbuldür. Köpek ve cünüp bulunan yerde durmazlar, bu sebeple de oradakiler için dua etmemiş olurlar. Hafaza ve yazıcı melekleri her yerde bulunurlar. Melekleri tanrı edinen de vardur, kötüleyen de.

 

 

KURTUBİ’DE: MELEK -LER

 

ŞUABU’L-İMAN’DA: MELEK

 

NESAİ’DE

 

 

MELAİKE

 

Melek-ül-Mevt  -  Melek-ül-Mukarreb