LA İLAHE İLLALLAH  لا إله إلا الله

 

La İlahe İllallah (Allah'tan başka İlah yoktur) diyen Cennet’e girer! Yalan sözyleyen değil. Yani ‘ALLAH’tan başka ilah yoktur’ dediği halde başka ilah kabul eden kişi La ilahe illallah dese de yalan söylemiş olur.

 

Şu ayet-i kerimede olduğu gibi: ‘Münafıklar sana geldiklerinde dediler ki: "Şehadet ederiz ki, muhakkak sen Allah'ın Rasulüsün." Allah da biliyor ki sen hiç şüphesiz O'nun Rasulüsün. Ve Allah şahitlik eder ki, muhakkak münafıklar yalancıdırlar.’ (Münafikun 1)

 

Biri 'ALLAH'tan başka İlah  yoktur' dediği zaman İlah’a karşı yapılması gereken görevleri kabul etmiş olur. Zira İlah kendisine kulluk edilmesi şart olandır.

 

Bunu kabul ettiği halde yapmazsa; Ya Asi, ya cahil / bilgisiz yada kendisini mazur kılan bir haldedir. Asi ise günahkar olur, cahillik geçici bir özürdür; öğrenme yolunda olan kişi için bir mazerettir. Kişi imkanı olduğu halde öğrenmeye çalışmazsa asi'dir ve mes'uldür.

 

 

HADİSLER:

 

(Nesai Kübra 10913) Ebu Said'in bildirdiğine göre Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Musa (aleyhi's-selam): ''Rabbim! Seni zikretmek ve sana dua etmek için bana bir şey öğret'' deyince, Allah Teala:

 

''Ey Musa! La ilahe illaIlah, de'' buyurdu. Musa (a.s.): ''Rabbim! Ama tüm kulların bunu söylüyor'' deyince, Allah Teala yine: ''La ilahe illaIlah, de'' buyurdu. Musa (a.s.): ''Allah'tan başka ilah yoktur! Ama bana has bir şey öğretmeni istiyorum'' deyince, Allah Teala şöyle buyurdu:

 

''Ey Musa! Yedi kat gök ve benim dışımda içinde tüm bulunanlar ile yedi kat yer bir kefeye konsa, ''La ilahe illallah'' sözü de diğer kefeye konsa La ilahe illallah'ın bulunduğu kefe daha ağır basacaktır" buyurdu.

 

 

(Nesai 11429) Enes der ki: Mahmud b. er-Rabı, itban'dan bana bir hadis nakletti, ben de itban'la karşılaştığımda, bana aynı hadisi anlattı. Hadis şöyledir: Allah'ın Resulü (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik edeni cehennem yemez" buyurdu. Enes der ki: Hadis hoşuma gitti ve oğluma: "Bunu yaz" dedim.

 

 

(Buhari, Müslim, Tirmizi...) Ebu Hureyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “İmanın yetmişten fazla şubesi vardır. En aşağısı yoldan zarar veren şeyleri kaldırıp atmak, en yüksek mertebesi de Allah’tan başka ilah yoktur sözünü söylemektir.”

 

 

(Tirmizi 3126) Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre, Nebi (s.a.v), “Rabbine andolsun ki, onların hepsine soracağız. Hem de bütün yapıp ettiklerini hesaba katarak.” Hıcr sûresi 92. 93. ayetleri hakkında şöyle buyurdu: La ilahe illallah sözünden.

 

 

(Tirmizi 3590:) Ebu Hureyre (r.a.)’den rivayete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Bir kişi tam bir samimiyetle: “La ilahe illallah” derse büyük günahlardan sakındığı sürece göğün kapıları kendisine açılır ve o kelime arşa ulaşır.”

 

 

Tirmizi 3383 Câbir (r.a.), Nebi (s.a.v)’in şöyle söylediğini işitmiştir: Zikrin en değerlisi “La ilahe illallah” tır. Duânın en değerlisi ise “Elhamdilillah” tır.

 

 

(İbn Mace 3797) Ürnmu Hâni' (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu, demiştir: «"Lâ ilahe illallah" kelimesini hiç bir amel (faziletçe) geçmez ve bu kelime hiç bir günahı bırakmaz.»

 

 

(Müslim, Tirmizi ve Ebu Davud’da:) Ebu Saîd el Hudrî (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ölecek durumdaki hastalarınıza; “La ilahe illallah” sözünü söylemelerini telkin ediniz.”

 

 

(Ebu Davud 3116:) Muaz b. Cebel'den (rivayet olunduğuna göre), Rasûlullah (s.a.v.) (şöyle) buyurmuştur: "Son sözü la ilahe illallah- olan kimse cennet'e gir(meyi hak et)miştir."

 

 

 

Kurtubi’de

 

Ahmed-Müsned’de

 

Zevaid’de