LİVAU’L-HAMD

Hamd Sancağı

 

Hamd sancağı. Kıyamet gününde, canlılar dirilip, Arasat meydanında toplanınca, Allahü Teala tarafından Muhammed Sallallahu aleyhi ve Sellem’e verilen ve Mu’ninlerin altında toplanacağı tepe üstünde bir sancak.

 

Tirmizi, 3148- Ebu Said el Hudri (radiyallahu anh)’den rivayete göre, şöyle demiştir: Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: Kıyamet günü Ademoğllarının efendisi benim fakat bununla övünmüyorum, Hamd sancağı benim elimdedir. Fakat bunada övünmüyorum. Gerek Adem gerekse başka tüm peygamberler o gün benim sancağımın altında toplanacaklardır. Yeryüzünün yarılıp ilk olarak mahşer yerine getirilecek olan da yine benim buna da övünmüyorum. Sonra insanlar üç korku geçirecekler ve Adem’e gelerek sen bizim atamız Adem’sin Rabbine bizim için şefaatçi oluver diyecekler. O da şöyle diyerek ben bir günah işledim ve bu yüzden yeryüzüne indirildim. Ama siz Nuh’a gidiniz. Nuh’a gelirler. Nuh ta şöyle der: Ben dünya halkına ağır bir beddua ettim ve bu yüzden yok olup gittiler. Fakat siz İbrahim’e gidin… İbrahim’e giderler o da şöyle der: Ben üç yalan söyledim. Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: İbrahim bu üç yalanıyla Allah’ın dinini savunmuştu. Ama siz Musa’ya gidin. Musa’ya gelirler, Musa: Ben bir adam öldürmüştüm o suç bana yeter siz İsa’ya gidin. İsa’ya gelirler. İsa’da der ki: Allah’tan başka bana ibadet edildi… Ama siz Muhammed’e gidiniz. Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Bana gelirler ben de onlarla birlikte giderim.”

 

İbn Ced’an diyor ki: Enes (r.a.) şöyle diyordu: Sanki ben Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)’e bakıyorum Cennet kapısının halkasını tutacak ve kapıyı çalacağım. Kim o diye sorulacak ve Muhammed denilecektir. Bana kapıyı açacaklar ve merhaba diye karşılayacaklar. Ben de secdeye kapanacağım. Allah bana hamd-ü senalar ilham edecek. Sonra bana şöyle denilecek başını kaldır. Dile ne dilersen; dileğin yerine getirilecektir. Şefaat et şefaatin kabul edilecek, söyle sözün dinlenecek işte İsra suresi 79. ayette belirtilen “Makam-ı Mahmu’d’a (Övgüye değer bir konuma) yükseltecektir” buyurduğu makam-ı mahmud budur. Sufyan dedi ki: Burada Enes’den aktarılan kısım sadece “Cennet kapısının halkasını tutup kapısını çalacağım” sözüdür.

 

Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir. ....