KELİME-İ ŞAHADET

 

Şehadet kelimesi / cümlesi: Şafii ve Hanefi’de farklıdır, ancak iki söyleniş de geçerli ve tamamen sahihtir.

 

Şafii: Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden Resulullah

(Şahidlik ederim ki Allah’tan başka ilah [tanrı] yoktur ve Şahidlik ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir)

 

Hanefi: Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden Abduhu ve Resuluhu

(Şahidlik ederim ki Allah’tan başka ilah [tanrı] yoktur ve Şahidlik ederim ki Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir)

 

Bu kabul cümlesi sadece söz olarak insanlar tarafından Müslüman kabul edilmeye yarar, kalb’ten söyleyip bunu kabullenmek ise kişi’yi Mu’min yapar. Eğer sadece Allah’ın bileceği bu gerçek kabul gerçekleşmemiş ise kişi’nin ibadet yada iyilikleri sadece dünyada onu faydalandırır.

 

Kısaca Şafii Ezan’ı delil alır, Ebu Hanife ise Hadisi... İslam’ın bir çok konuda olan genişliği burada da söz konusudur. Bu itibarla diğer mezhebin kelime-i şahadetini sakın geçersiz sanma! (mahir)