HAYVAN

 

Geyik

 

 

Burak

 

Beyhaki Şuab - Ebu Derda'nın bildirdiğine göre Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Yüce Allah hayvanlara yaptıklarınızı bağışlayacak olsaydı, çok şeyinizi bağışlamak durumunda kalırdı" buyurmuştur.

Tahric: İsnadı hasendir. Ahmed, Müsned (6/441-442) Bak: İbn Hacer, el-Metalibu'l-Aliye (2/157).

 

 

Beyhaki Şuab - Abdullah b. el-Mübarek der ki: "Üzerine binilen nice binek vardır ki üzerine binen kişiden daha hayırlıdır ve Allah'a daha çok itaat edip O'nu daha fazla zikretmektedir.''

İsnadı zayıftır.

 

 

Beyhaki Şuab - Sadaka b. Beşşar der ki: "Hz Davud mihrabındayken küçük bir kurtçuk gördü. Onun yaratılışına şaşırınca Yüce Allah o kurtçuğu dile getirdi, kurtçuk da: ''Ey Davud! Bu küçüklüğüme rağmen büyük olan senden daha çok Allah'ı zikrediyorum'' dedi."

İsnadı zayıftır.

 

 

KAYNAKLAR

 

Kurtubi’de

 

S-Buhari’de

 

S-Müslim’de

 

Müstedrek’te