GURBET

 

Kişi bulunduğu yerde ALLAH’a itaat edemiyorsa ve başka yere gitmeye gücü yetiyorsa:

 

Nisa suresi: 97. Nefislerine zulmedenler olarak canlarını alacağı kimselere melekler: "Ne işte idiniz?" derler. Onlar: "Biz yer yüzünde mustaz'af kimselerdik" derler. "Allah'ın arzı geniş değil miydi, siz de orada hicret edeydiniz" derler. İşte onların durakları cehennemdir. O, ne kötü bir dönüş yeridir! 98. Ancak (hicret etmeye) çare bulamayan, yol bulamayan erkek, kadın ve çocuklardan mustaz'af olanlar müstesna. 99. İşte, Allah'ın onları affedeceği umulur. Allah, çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

 

 

Herhangibir sebeple doğduğu yerden ayrı düşen Mu’min:

 

Abdullah bin Amr (r.a.)'den şöyle demiştir: Medine doğumlulardan bir adam Medine vefat etti Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onun cenaze namazını kıldırdıktan sonra: «Keşke doğduğu yerden başka bir yerde ölseydi.» buyurdu. Cemaat'den bir adam: ''Niye ya Resulallah'' dedi. Efendimiz: «Şüphesiz adam doğduğu yerden başka bir yerde ölürse cennette onın için doğduğu yerden ecelinin kesildiği yere kadar mesafe ölçülür. » buyurdu.

 

 

Kişi ALLAH’A itaat ettikten sonra hangi ülke yada bölgede olursa olsun ibadeti geçerlidir:

 

Müsned-i Hanbel 181 Behz b. Hakim, babasından, o da dedesinden bildirir: Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in yanına vardığım zaman ona: "Yanına geldim, ama şunların sayısı kadar -ravi Behz sayıyı belirtmek için parmaklarını gösterdi- yanına gelmeyeceğime ve dinine girmeyeceğime dair yeminler etmiştim. Allah'ın ve Resulünün öğrettikleri dışında herhangi bir bilgim olmadan yanına geldim.

 

Allah aşkına sana soruyorum! Allah seni bize ne ile gönderdi?" dedim. Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem): ''İslam'la gönderdi'' karşılığını verdi. "Kişinin Müslüman olduğunun göstergeleri nedir?" diye sorduğumda da şöyle buyurdu:

 

''Allah'a yöneldim ve O'ndan ğayri her şeyden yüz çevirdim'' demen, namazı kılıp zekatı vermendir. Bilin ki müslümanın diğer müslüman'a zarar vermesi haramdır. Bir Müslüman diğer müslüman'a yardım eden bir kardeş olmalıdır. Allah, Müslüman olduktan sonra şirke bulaşan veya müşriklerin içinden çıkıp Müslümanlara katılmayan kişiden hiçbir ameli kabul etmez. Neden kemerlerinizden tutup sizleri cehennem ateşinden uzaklaştırmak istiyorum? Çünkü Allah beni huzuruna çağıracak ve:

 

''Kullarıma buyruklarımı tebliğ ettin mi?'' diye soracak. Ben de: ''Rabbim! Buyruklarını onlara tebliğ ettim'' diyeceğim. Burada bulunanlar bunları burada bulunmayanlara ulaştırsın. Siz de ağızlarınız bağlanmış bir şekilde huzura çıkarılacaksınız. Huzurda, yaptıklarınızı dile getirecek olan da uyluğunuz ile ellerinizdir.'' Ona: "Ey Allah'ın Resulü! Dinimiz bu mudur?" diye sorduğumda, Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem):

 

''Dininiz budur! Bunları nerede yaparsanız geçerli olur'' karşılığını verdi. [Hasen]