DERECE YÜKSELTME NASIL OLUR ?

 

Her mü'minin, Allah'ın kendisine vacip olan kemal sıfatlardan kendisine vacip olan kemal sıfatlarına binaen mutlak yüce olduğunu bilmesi vaciptir. Yükselen her şey onun yükseltmesi neticesinde yüksek olmuştur. Allah Teala buyuruyor ki: "Seni katıma yükselteceğim."(Al-i İmran, 55) Ardından yükselmenin sebeplerini tahsile çalışmalıdır. Emrettiklerini yerine getirmeli, yasakladıklarından kaçınmalıdır. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Hangi müslüman güzelce adabına uyarak abdest alır sonra mescide gelirse, Namaz dışında onu kaldıran namazı kılmak dışında bir gayesi yoksa mescide girinceye kadar attığı her bir adımda mutlaka bir derecesi yükseltilir, bir hatası silinir." hadisi müslim rivayet etmiştir. Yine buyuruyor ki: "Allah'ın hataları sileceği kendisiyle dereceleri yükselteceği vesilelere sizleri irşad eyleyim, istemez misiniz? Dediler ki: Elbette isteriz. Buyurdu ki: Zor vakitlerde güzelce abdest almak çok adım atarak mescide yürümek, namazdan sonra bir sonraki namazı beklemek."

 

Rebia b. Ka'b el-Eslemi'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ile beraber geceliyordum, ihtiyacı olan şeyleri, abdest suyunu getiriyordum. Bana dedi ki: İste. Dedim ki cennette seninle beraber olmak istiyorum. Buyurdu ki: Başka bir şey. Dedim ki: İsteğim bu. Buyurdu ki: Nefsine karşı çok secde ederek yardımcı ol, o zaman.

 

Ma'dan b. Ebü Talha'dan rivayet edildiğine göre dedi ki: Resülullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'ın azatlısı Sevdan ile karşılaştım. Dedim ki: Bana, beni cennete koyacak bir amel söyle veya Allah'ın en çok sevdiği amelleri söyle. Sustu. Tekrar sordum. Yine sustu. üçüncü defa sordum, dedi ki: Bunu Resülullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'a sordum, buyurdu ki: Çok secde etmeye bak! Zira sen Allah'a etmiş olduğun her bir secde de Allah mutlaka seni bir derece yükseltir, üzerindeki bir hatayı siler." Ma'dan dedi ki: Daha sonra Ebü Derda ile karşılaştım, aynısını sordum. Sevban'ın dediğinin aynısını söledi. Her iki hadisi Müslim rivayet etmiştir.

 

Peygamberin seni, dereceleri yükseltecek amellere irşad etmiştir.

 

Peygambere komşu olan en üst odalarda olur. Allah da dilediğinin derecelerini lütfuyla yükseltir, dilediği kimselerin derecelerini de adaletiyle alçaltır. O, yükselten ve alçaltandır.

 

Kur'an'da şöyle buyurulur: "Dilediklerimizin derecelerini yükseltiriz (veya dilediklerimizi derece olarak yükseltiriz). Kim de yükselirse yükselişiyle beraber dereceleri de yükselir. Aynı şekilde dereceleri yüksek olanın kendisi de yükselir. Dereceler: Aslı bu şekilde olan mekandan ibarettir. Mecaz olarak da bir konumun önündeki konum, bir yerin önündeki yer manasında kullanılır. Aynı şekilde dereceler, mecaz olarak üst makam ve mevki manasında da kullanılır. Allah Teala buyuruyor ki: "Allah sizlerden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir."(Mücadele, 11), "Onlara rableri nezdinde dereceler vardır."(Al-i İmran, 163) Yani bir tefsire göre tabakalar, katlar vardır.

 

 

 

Hoşlanılmayan Şeylerle Müptela Olmak Suretiyle Yüksek Bir Mertebeye Erişebilmek (Hakim / Cenaiz)