İÇKİ / HAMR-MÜSKİR

 

KURTUBİ’DE: İÇKİ – İÇKİ İÇEN

 

MUĞNİ’L-MUHTAC’DA: İÇKİ İÇME SUÇU VE CEZASI

 

BUHARİ’DE: İÇKİ