ANA SAYFA

 

ZÜHD:

 

Zühd: Sözlükte rağbet göstermenin zıddıdır. Burada kasdedilen mana ise Kur'an-ı Kerim. ve hadislerin ışığında dünyaya rağbet göstermernek, dünyadan yüz çevirmektir. Sindi'nin beyanına göre İbnü'l-Kayyim: Zühd ve Vera' arasındaki fark şudur: Zühd, ahirette yararlı olmayan şeyleri bırakmaktır. Vera' ise ahirette zararlı olmasından korkulan şeyleri bırakmaktır, demiştir.

 

Zehadet de Zühd manasınadır. Dini kaynakların ışığında dünyadan yüz çeviren ve ona rağbet etmeyen mu'min'e de zahid denilir.

 

 

 

MECMAU’Z-ZEVAİD’DE ZÜHD KİTABI İÇİNDEKİ HADİSLER:

 

Dünyanın Zeval Bulacağını Tefekkür Etmek

 

Nasihatler Hakkında

 

Riya

 

Gizli Riya

 

Şirkten Korkanın Söylemesi Gereken Şey

 

Allah'ın Gazabıyla, Halkı Razı Edenler

 

Iyi ya da Kötü, Yaptığı Şeyi Gizli Yapanlar

 

Amelini Açıklamanın Keraheti

 

Kişinin, Kapısı ve Deliği Olmayan Bir Kayanın Içinde Yaptığı Bir Davranış Bile (Eğer Duyulacaksa) Halk Tarafından Duyulur

 

Kıyamet Günü Kulun, Kendi Amelini Küçük Görmesi

 

Kibir

 

Gözün Ağlamaması ve Kalp Katılığı

 

Kendileriyle Oturanların Hangisi Hayırlıdır

 

Size Allah Hatırlatıldığında (Günahtan) Vazgeçiniz

 

Yaratılmışların Itaati

 

Meleklerin, Taat Ehline ve Başkalarına Bakışı

 

Taat Ehli Olmasaydı, Isyan Edenler Helak Olurdu

 

Özel Mev'izeler ve Başkaları

 

Vaazü Nasihat ve Benzerini Kabul Edenler

 

Allah'ın Rahmet Esintilerine Maruz Kalmak

 

Öğütler

 

Hz. Hızır'ın Hz. Musa'ya Nasihati

 

Öğütlere Dair Başka Bir Bölüm

 

Zenginlikten Korkmak

 

Zenginlik Mal Çokluğu Değildir

 

Infak ve Cimrilik

 

Insanın Gözünü Ancak Toprak Doldurur

 

Nimetlerle Isyan Edenler

 

Zengin Için Mal ve Başka Şeylerin Tehlikesi

 

Dünya Tatlı ve Hoştur

 

Niyeti ve çalışması Dünya ve Ahiret Için Olanlar

 

Tamahkarlık ve Dünyayı Sevenler

 

Nimetlere Düşkünlük ve (Aşırı Giderek) Israf Edenler

 

Insanın Değeri ve Saygınlığı

 

(Dünyalığı) Çoğaltmanın Yasaklanması

 

Insanın Malı, Ameli ve Ailesi

 

Tutumluluk

 

Insanoğluna Dünyada Yetecek Şey

 

Dünyadan Yüz Çevirenler

 

Malın Az. Olmasının Methedilmesi

 

Emel ve Ecel

 

Az Olup Yeten, Çok Olup Oyalayandan Daha Hayırlıdır

 

Malı Az Olup çocuğu Çok Olanlar

 

Kanaatkarlık

 

Malın Azlığından Dolayı Methedilenler

 

Fakirlerin Fazileti

 

Eblehler

 

Itibar Edilmeyen Kişiler

 

Zenginin Ahirette Temenni Edeceği Şey

 

Mümin Fakirin ve Kafir Zenginin Sonu

 

Dünya Fakirliğin ve Ahiret Azabınının Kendisinde Birleştiği Kişiler

 

Kıyamet Günü Kulun Hesaba Çekileceği Şeyler

 

Fakirin Isteyip te Almaya Gücü Yetmediği Şeyler

 

Zenginlerin Önünde Eğilmek

 

Feraset

 

Takvanın Yeri, Arif ve Salihlerin Kalbidir

 

Allah'ın Veli Kulu Olmanın Şartları

 

Takva Sahipleri

 

Ucub (Kendini Beğenme)

 

Allah'ın Dostlarına Eziyet Edenler

 

Zenginlikte ve Yoksullukta Müminler Için Uygun Olan Şeyler

 

Eğlenceye Meyletmeyip Ibadete Devam Edenler

 

Ihtiyarlara Benzeyen Gençler

 

Kim Bir Topluluğa Benzerse, Onlardandır

 

Sevgi, Nefret, Övme ve Diğerleri

 

Allah'ın En Çok Sevdiği Kişiler, Insanların En Çok Sevdiği Kişilerdir

 

Allah'ın Rızasını Taleb Edenler

 

Allah'ın, Kendisinden Razı Olduğu Kişiler

 

Ehl-i Beyt, Cennete ve Cehenneme Birbirinin Peşisıra Giderler

 

Ruhlar, Muntazam Bir Ordudur, Onlardan Anlaşanlar (Dünyada) Birbirlerine Yanaşır

 

Mümin Ülfet Eden ve Ülfet Edilen Kişidir

 

Allah Için Sevmek

 

Resulullah'ı (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Sevmek

 

Allah Için Bir Müslümanı Seveni, O Müslüman da Sever

 

Allah'ın Sevdiği Kişiye Selam Verenler

 

Arkadaşına Sevgiyle Bakanlar

 

Birbirini Seven Iki Kişiyi Ancak, Birinin Yaptığı Şer Ayırır

 

Şer Ehlini Sevenler

 

Kalplerin Kendisine Yumuşadığı Kişiler

 

Birbirini Sevenlerden, Allah'ın Daha Çok Sevdiği Kişiler

 

Allah Için Birbirini Sevenler

 

Sevgi Irsıdir

 

Kişi Sevdiğiyle Beraberdir

 

Birini Seven, Bunu Ona Bildirsin

 

Hikmet ve Alicenaplık

 

Kendisini Günahlardan Koruyacak Takvası Olmayanlar

 

Allah, Vaktini Ibadete Ayıran'ın Kalbini Zenginlikle Doldurur

 

Allah'tan Haya Etmek (Utanmak)

 

Hayasızlar

 

Şükür ve Sabır

 

Tevazu ve Fedakarlık

 

Allah Bir Kulu Severse, Onu Dünyadan Korur

 

Dünyada Zahitlik

 

Insanların Elindekilerden Ümidini Kesmek

 

Dünyanın Allah Katındaki Değersizliği

 

Dünyanın Misali

 

Dünya, Yurdu Olmayanların Yurdudur

 

Dünya, Müminin Zindanıdır

 

Afiyet ve Emniyet Içinde Sabahlayanlar

 

Sıhhat ve Boş Vakit

 

Ameli Gizli Yapmak

 

Gazaba Uğrayanlardan Uzak Durmak

 

(Deveni) Bağla, sonra Tevekkül Et

 

Helali Taleb Etmek ve Aramak

 

Helal veya Haram Yiyenler

 

Haram Olduğunu Bildiği Bir Şeyi Yiyen

 

Şüpheli Şeyleri Terketmek

 

Temiz ve Helal (Lokma) Yiyenler

 

Vera (Günah Korkusunun) ve Zühdün Fazileti

 

Allah Için Birşeyi Terketmek

 

Şöhret

 

Kişinin Önemsiz Gördüğü Sözler

 

Susmak ve Diline Sahip Olmak

 

(Deveni) Bağla, sonra Tevekkül Et

 

Uzlet

 

Korku ve Ümit

 

Insanın, Saatinin Saatini Tutmaması

 

Ölümü Hatırlamak

 

Hüzün

 

Allah Korkusuyla Ürperenler

 

Nifaktan Kurtuluş Alameti

 

Dünyada Iken Ahiret Için Hazırlık Yapmak

 

Dünyanın Ömründen Kalan ve Geçen

 

Kıyametin Yaklaşması

 

Resulullah'ln (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ve Selefin Yaşantısı