ANA SAYFA

 

SAYD  الصَّيْدِ :

 

Av demektir.

 

Eti yenen veya yenmeyen vahşi hayvanlar av hayvanlarıdır. Böyle bir hayvanı hareketsiz bırakarak elde etmeye avlama denir. Eti yenmeyen av hayvanları derisinden, yününden ve kıllarından faydalanmak için veya zararından korunmak için avlanırlar. İslâm'da gerek kara [Mâide 2] ve gerekse deniz[Mâide 96.] avcılığı helaldir. Ancak sırf eğlence maksadıyla avlanmak caiz olmakla birlikte hoş görülmemiştir, mekruhtur.

 

Yalnız hac için ihramda bulunan kimse avlanamaz. Bir de Mekke hareminin içinde avlanmak herkese haramdır.

 

Av, ya eğitilmiş, köpek, doğan, atmaca, şahin gibi bir hayvan vasıtasıyla veya bir yara meydana getirecek silah ile yahut da tuzak, ağ kurmak v.s. şekillerde yapılır.

 

Avlanan hayvanlar neresinden yaralanıp öldürülürse öldürülsün boğazlanmış sayılır. Ancak canlı olarak ele geçerse usulüne göre boğazından kesilir.

 

 

Av etinin yenmesinin helal olabilmesi için gerekli şartlar:

 

1- Avcıda bulunması gereken şartlar:

 

a. Hayvan boğazlamaya ehil kimse (müslüman veya kitabî) olmak. Müslüman veya ehli kitap olmayan kişinin avladığı hayvanın eti yenmez.

 

b. Silah atma veya avı yakalayacak hayvanı salıverme işi bizzat avcı tarafından yapılmak.

 

c. Avcı, hayvanı gönderirken veya ateş ederken kendisine ava ehil olmayan birisinin ortak olmaması.

 

d. Kasten besmeleyi terketmemek.

 

e. Silahı attıktan veya hayvanı salıverdikten sonra baş.;a bir işle meşgul olmamak.

 

 

2. Avlanacak hayvanda bulunması gereken şartlar:

 

a. Haşarat cinsinden olmamak.

 

b. Balıktan başka deniz hayvanından olmamak.

 

c. Vahşi bir hayvan olmak.

 

d. Eti yenen hayvan olmak.

 

e. Av tesiri ile ölmüş olmak.

 

Vurulan av kaybolup da bir iki gün sonra bulunduğunda avın üzerinde yalnız av sahibinin yaralama eseri bulunursa eti yenilebilir.

 

Av vurulduktan sonra suya düşerse- boğulma ihtimalinden dolayı- helal olmaz.

 

 

3. Av hayvanında bulunması gereken şartlar:

 

a. Av için eğitilmiş olmak.

 

b. Salıverildiğinde doğruca ava gitmek.

 

c. Avlamayı eğitilmemiş başka hayvanlarla yapmamak.

 

d. Yakaladığı hayvanı yaralayarak öldürmüş olmak.

 

e. Avladığı hayvandan yememiş olmak.[Ansiklopedik Büyük İslam İlmihali. Debbaoğlu Ahmed, 62, 63.]