NİYET نية :

 

Niyetin özü, emri verene emrettiğini kendisinden istenen şekilde yapmak suretiyle yakınlaşmak kastıdır.

 

İbnu'l-Arabi der ki; Her niyette asl olan niyette belirtilen fiile başlamakla birlikte bu niyeti yapmaktır. Veya niyeti hatırdan çıkarmamak şartıyla fiile başlamadan önce bu kasdı içinde barındırmaktır. Şayet önceden niyet yapılır ve gaflet gelir, dolayısıyla bu halde iken ibadete başlanırsa önceki o niyet muteber değildir. Tıpkı fiile başladıktan sonra yapılan niyetin muteber olmayışı gibi. Ancak oruçta niyetin daha önce yapılmasına ruhsat vardır. Çünkü oruca başlamanın ilk vaktinde niyetin de bulunması oldukça büyük bir zorluktur,

 

BUHARİ DE NİYET

 

MÜSLİM DE NİYET

 

TİRMİZİ DE NİYET

 

EBU DAVUD DA NİYET

 

İBN MACE DE NİYET

 

MÜSNED DE NİYET

 

KURTUBİ TEFSİRİNDE NAMAZ DA NİYET

 

 

Şafii el-Umm’da::

ABDESTTE NİYETİN HÜKMÜ

TEYEMMÜMDE NİYET

NAMAZDA NİYET

NİYETSİZ HACCETMEK

 

 

Muğni’l-Muhtac’da

ABDEST’İN BİRİNCİ FARZI: NİYET

 

NAMAZ DA BİRİNCİ RÜKÜN: NİYET

A. NİYET ŞART MIDIR? RÜKÜN MÜDÜR? - B. NİYETİN FARZ OLDUĞUNUN DELİLLERİ - C. NİYET EDERKEN TEMAS EDİLMESİ GEREKEN ve GEREKMEYEN KONULAR - D. NAFİLE NAMAZLARDA NİYET - E. NİYET NASIL YAPILIR? - F. NİYETE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ MESELELER

 

ORUÇ TA NİYET ETMEK