LOĞUSA / NİFAS:

 

[1]- Türkçemize lohusahk olarak geçen nifas, fakîhlere göre, doğumdan sonra gelen kandır. Lügatçılara göre nifas, "doğum yapmak"tır. Doğum yapan kadına nüfesâ denilir, çoğulu "nifâs" şeklindedir.

 

Hayızlı olan kadına haram olan şeyler lohusa olan kadınlarada haramdır. Yani namaz, kılamaz, oruç tutamaz, Kur'an-ı Kerim'e el süremez ve okuyamaz, Kabe'yi tavaf edemez, Mescid'e giremez vs... Lohusalık müddeti hakkında farklı görüşler vardır. Ebu Davud Hadislerinin izahlarına bakın.

 

 

[2]- Doğumdan sonra çıkan kana bu ismin verilmesinin sebebi bu kanın bir nefis ortaya çıktıktan sonra çıkmış olmasıdır. Yahut da bunun sebebi, sabah ortaya çıktı anlamında "teneffese's-subh" ifadesidir. Nifas gören kadına [lahusa kadına] nüfesa denir, çoğulu nifas'tır. Bunun tek benzeri de "nakarun uşera" ifadesidir. Buradaki üşera'nın çoğulu "işar"dır. Yüce Allah (celle celalühü) 'on aylık develer salıverildiğinde" [Tekvir, 4] buyurmuştur. Bunun fiil olarak kullanımı "nefiseti'l-mer' etü" ifadesinde yer aldığı gibidir. "nefüset" şeklinde okunması daha fasihtir. Hayız görme için "nefiset" şeklinde kullanılır. Bunu el-Mecmu'da zikretmiştir. (Şirbinl)