ANA SAYFA

 

MA'RUF (Maruf):

 

Ma'ruf: Allah'a kulluk, insanlara iyilik etmek ve dinin teşvik ettiği, iyi saydığı şeylere denilir.  Örf.

 

Münker: Ma'rüf'un zıddı olan şeylerdir. Yani dinen kötü sayılan fiil, söz ve hareketler ile batıl itikadlar ve işlerdir.

 

 

KURTUBİ’DE: MA’RUF

 

HADİS İLMİNDE MÜNKER İÇİN TIKLA