ANA SAYFA

 

MÎKAT (MİKAT YERİ):

 

AÇIKLAMA: Hac ve Umre’nin yapıldığı bölge’nin her yönden sınırları vardır. Bu sınırlar’a Mikat sınırları, bu sınırların geçiş yerlerine de Mikat yerleri denir. Mikat sınırları içerisine giren kişi Harem bölgesi şartlarına ve Hac ile Umre şartlarına tabidir. Bu yüzden geçiş yapmanın belli usulü ve bu sınırların içerisine girenin de uyması gereken şartlar ve uymamanın da belli bedelleri vardır.

 

Hac ve Umre niyeti ile bu sınırları geçen kişi; Niyet etmeli, Cünüp olmamalı, Gusletmeli, İhram giymeli....dir.

 

Zü’l-huleyfe, Zat-i irk, Cuhfe, Karn (Karen) ve Yelemlem. Medîneliler, Zülhuleyfe'den; Bağdad-Basra ahalisi Zat-ı irk'ten, Şam ahalisi Cuhfe'den ve Necid halkı Karen'den ve Yemen ahalisi, Yelemlem'de ihrama girerler. Diğer ülkelerden gelenler de bu yerlerden birine gidip oradan geçebilir. Günümüzde bu organizatörlerce yapılan kolay bir yönlendirme ile yapılmaktadır.