KIBLE  القبلة :

 

Namaz kılan kişi’nin döndüğü yöndür. Mekke’de Mescid-i Haram’a doğru dönülür. Mescid-i Haram’da ise Ka’be’ye doğru dönülür.

 

Kıble Saati:  Herhangi bir yerde, güneşin kıble hizasında bulunduğu andaki vakit. Güneşin hangi saatte kıble hizasında bulunduğu hesab edilir ve takvimlere yazılır. Bu saatler hergün değişmektedir.

 

Güneş, senede iki defa 28 Mayıs (Türkiye yaz saatiyle 12.18'de) ve 16 Temmuz'da (Türkiye yaz saatiyle 12.27'de) yani zeval vaktinde tam Kabe'nin üstüne gelir. Bütün dünyada bu günlerde ve bu vakitlerde güneşe dönen, kıbleye dönmüş olur. (M. Sıddîk Gümüş)

 

Kıble saatini / zamaını öğren, o an güneş’e bak ne taraftaysa o taraf kıbledir. Örneğin Bursa 11:04 ise o sırada güneşin bulunduğu taraf kıbledir.

 

 

KURTUBİ’DE

 

S-BUHARİ’DE

 

S-MÜSLİM’DE

 

EBU DAVUD’DA

 

MUĞNİ’L-MUHTAC’DA

 

el-UMM’DA