ANA SAYFA

 

İRTİDAD:

 

Din’den çıkma. Müslüman iken, İslam dînini terk etme.

 

Bu, din’den çıkan’ın itirafı ile kesindir. Bazı ibadetleri terk yada bazı hallerle olursa ihtilaflıdır. Bazı mezheb yada fırkalar biribirlerini din’den çıkmakla itham ederler. Bu işin en sağlamı: La ilahe illallah Muhammeden Resulullah’ı itikad eden, namaz kılan, hac, oruç, zekat’ı ifa eden ve iman’ın altı şarıtını itikad eden kişi’yi tekfir etmemektir.

 

KAYNAKLAR’DA:

 

Kurtubi’de

 

S-Buhari’de

 

S-Müslim’de