SAHİH-İ BUHARİ

Bablar - Konular - Numaralar

EBVABU’L-UMRE

<< 844 >>

باب: وجوب العمرة وفضلها.

 

1- Umre'nin Vacip Olması Ve Fazileti

 

-وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله: {وأتموا الحج والعمرة لله}. /البقرة: 196/.

İbn Ömer r.a. " Üzerine hac ve umre'nin vacib olmadığı kimse yoktur" dedi.  İbn Abbas r.a. şöyle dedi: Umre, Allah'ın kitabındaki  "Allah için haccet ve umreyi tamamlayın" ayetinde [Bakara 196] haccın yanında zikredilmiştir.

 

حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن سمي، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).

 

[-1773-] Ebu Hureyre r.a., Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu söyledi: "Umre, diğer umreye kadar arasındakiler için keffarettir. Mebrur haccın tek karşılığı cennettir."

 

 

AÇIKLAMA:     Umre'nin tanımı: Umre sözlükte ziyaret etmek demektir. Bir görüşe göre bu, "Mescid-i Ha-ram'ı imar etmek"ten türetilmiştir.

 

Umre'nin hükmü: Buharî, umrenin vacip olduğunu kabul etmiş, bu konuda Şafiî, Ahmed b. Hanbel ve diğer ehli esere uymuştur.

 

Malikilerden ve Hanefîlerden nakledilen meşhur görüşe göre Umre tatavvu'dur.

 

Tahavî, îbn Ömer'in "Üzerine hac ve umrenin vacib/gerekli olmadığı kimse yoktur" sözündeki vacibin, farz-ı kifaye anlamına geldiğini ileri sürmüştür. Bu­nun uzak bir görüş olduğu açıktır.

 

İbn Abbas, Ata' ve Ahmed İbn Hanbel'e göre umre Mekke'lilere vacip değil, diğer Müslümanlara vaciptir.

 

İbn Abdİlber umrenin büyük günahlar İçin değil, küçük günahlar için keffaret olduğunu söylemiştir.

 

 

Hadîste yer alan bazı hükümler

 

1- Yılda bir umreden fazlasını mekruh gören Malikîler vb.'nin görüşünün aksine çok umre yapmak müstehabtır.

 

Hac ile ilgili fiilleri yapanlar dışında her zaman umrenin yapılabileceği ko­nusunda görüş birliği vardır. Ancak Hanefiler'e göre arefe, kurban bayramı ve teşrik günlerinde umre yapmak mekruhtur.

 

Esrem'in Ahmed İbn Hanbel'den naklettiğine göre umre yapan kişinin saçı­nı kazıtması veya kısaltması şarttır. Bundan sonra başını kazıtmanın mümkün olabilmesi İçin on gün içinde umre yapamaz.

 

2- Hacdan Önce umre yapılabilir.

 

 

SONRAKİ