HAKİM

el-Müstedrek

DEHŞETLİ OLAYLAR

 

3647- Toprak insanın Acbu'z-Zeneb'i (Kuyruk Sokumu) Dışında Her Şeyini Yer

 

8837- * ... Bana Amr b. el-Haris, Denac'dan haber verdi. O Ebu'lHeysem’den, o Ebu Said el- Hudri (r.a)’den rivayet ettiğine göre Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Toprak acbu'z-zeneb'i dışında insanın her şeyini yer." Ey Allah'ın Rasulü o nedir? diye soruldu. Allah Rasulü: "Hardal tanesi kadar bir şeydir. Ondan yeniden diriltileceklerdir."

 

Bu senedi sahih bir hadis olmakla birlikte Buhari ve Müslim bunu tahriç etmemişlerdir.

 

Diğer Tahric: İbn Hibban, Sahih, 3140; İmam Ahmed, Müsned, m, 28; Heysemi, Mecma, X, 332; Beyhaki. el-Ba's, 17

 

 

 

8838- ... Bize Affan b. Müslim tahdis etti. Bize Hemmam b. Yahya, Matar el-Verrak’dan tahdis etti. O Ebu Kilabe’den şöyle dediğini nakletti: Kurradan (Kur'an okuyup, ilmini öğrenenlerden) bir grup Ebu Zerr'in huzuruna girdi. Yanında üzerinde katvani türü bir aba bulunan siyah bir kadın da vardı. O kadının üzerinde ne zaferan (safran), ne de hoş koku vardı. Ebu Zerr dedi ki: Bu kadının ne dediğini biliyor musunuz? Bana Irak'a gitmemi emrediyor. Ben Irak'a gidecek olursam: Bu Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'ın ashabındandır diyecekler ve bize dünyalık verirler. Halbuki benim can dostum Ebu'l-Kasım (Sallallahu aleyhi ve Sellem) bana şu ahitte (vasiyette) bulunmuştu: "Cehennemin köprüsü oldukça kaygandır. Bizim yüklerimiz arasında ise bozuk (yaramaz) şeyler de vardır. Umulur ki onlardan kurtuluruz.''

 

Eğer Ebu Kilabe, Ebu Zerr el-Gıfari (r.a)’den hadis dinlemiş ise bu Buhari ve Müslim'in şartına göre senedi sahih bir hadistir. 

 

 

 

8839- ... Bize Muhammed b. Abdurrahman et-Tufavi tahdis etti. Bize Eyyub, Abdullah b. Ebi Muleyke’den tahdis ettiğine göre bir adam İbn Abbas (r.a)'a aziz ve celil olan Allah'ın: "Gerçek şu ki Rabbinin yanında bir gün sayacağınız bin yıl gibidir." (Hac, 47) buyruğu hakkında soru sordu. İbn Abbas: Sen kimsin? dedi. Ona şunlardan şunlardan bir adam olduğunu söyledi. İbn Abbas (r.a) dedi ki: Süresi elli bin yılolan bir gün ne demektir dedi. Adam: Allah'ın rahmeti üzerine olsun, ben sen bize söyleyesin diye sana sordum dedi. İbn Abbas dedi ki: Aziz ve celil olan Allah kitabında iki günü sözkonusu etmiştir ki bunların ne demek olduğunu en iyi bilen kendisidir.

Böylelikle İbn Abbas bilgisi olmadan Allah'ın kitabı hakkında bir şey söylemekten hoşlanmadığını belirtmiş oldu.

 

Bu Buhari'nin şartına göre sahih bir hadis olmakla birlikte Müslim ile bunu tahriç etmemişlerdir.

Dehşetli hallere dair bölüm burada sona ermektedir.

Aynı zamanda bu Hafız Hakim İmam Ebu Abdullah Muhammed b. Abdullah b. Hamdeveyh'in telifi olan el-Cami' es-Sahih el-Müstedrek kitabının da sonunu teşkil etmektedir.

Bir ve tek olarak yalnız Allah'a hamd ederiz. Onun sabit ve selamı efendimiz Muhammed'e, onun aile halkına ve bütün ashabına olsun. 

 

 

 

bitti  EL HAMDU LİLLAHİ RABBİL ALEMİN