MÜSNED-İ HANBEL

AYET VE SURE TEFSİRİ

 

ANA SAYFA      Kur’an      Hadis      Sözlük      Biyografi

 

176- Kehf Süresinin Fazileti

 

1. Muaz b. Enes

 

21637- Sehl b. Muaz'ın, babasından bildirdiğine göre Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Kim Kehf Suresinin başını ve sonunu okursa o, kendisi için ayaklarından başına kadar bir nur olur. Kim de tümünü okursa kendisi için yer ve gök arası kadar bir nur olur.''

 

[Hasen]

 

Diğer tahric: Taberani, M. el-Kebir 20/197 (443) rivayet etti. Heysemi (7/52) der ki: "Bunu Ahmed b. Hanbel ve Taberani rivayet etmiş olup Ahmed'in isnadında yer alan İbn Lehia zayıf olmakla beraber hadisi hasen derecesinde görülebilir."

 

 

2. Ebu'd-Derda

 

21638 (1) Ebu'd-Derda'nın bildirdiğine göre Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Kehf Suresinin başından on ayet ezberleyen, Deccal'dan korunmuş olur. ''

 

[Sahih]

 

Diğer tahric: Müslim 1/555 (809), Ebu Davud 4/115 (4323), Beğavi, Şerhu's-Sünne 4/469 (1204) ve Hakim (2/368 "Sahih") rivayet ettiler.

 

 

 

21639 (2)- Ebu'd-Derda'nın bildirdiğine göre Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Kehf Suresinin başından on ayet okuyanı Deccal'ın fitnesinden korunmuş olur." Haccac rivayetinde: ''Kehf Suresinin son on ayetini okuyan'' ibaresi geçmiştir.

 

[Sahih]

 

 

 

21640 (3)- Ebu'd-Derda'nın bildirdiğine göre Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Kehf Suresinin başından on ayet ezberleyenı Deccal'ın fitnesinden korunmuş olur."

 

[Sahih]

 

 

 

21641 (4)- Bu hadis başka bir kanalla Ebu'd-Derda'dan nakledilmiştir.

 

 

 

21642 (5)- Bu hadis başka bir kanalla, Ebu'd-Derda'dan: ''Kim Kehf Suresinden on ayet ezberlerse ... '' şeklinde rivayet edilmiştir.

 

[Sahih]

 

 

SONRAKİ