MÜSNED-İ HANBEL

BORÇ

 

ANA SAYFA      Kur’an      Hadis      Sözlük      Biyografi

 

13- Çalıntı Malın Satışı ile ilgili Hususlar

 

1. Semure b. Cundub

 

15961 (1) Semure'nin bildirdiğine göre Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: ''Kişinin malı çalınsa veya malını kaybetse ve bu malını aynıyla birine satılmış olarak bulsa onu almakta hak sahibidir. Onu satın alan kişi de parasını kendisine satandan alır. ''

 

[Hasen]

 

Diğer tahric: İbn Ebi Şeybe (7/181), İbn Mace (2331) ve Tahavi, Şerh meani'l-asar'da (4/165) rivayet ettiler.

 

 

 

15962 (2)- Semure'nin bildirdiğine göre Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: ''Kişi (kaybolan veya çalınan) malını bir başkasına satılmış olarak bulduğu zaman şayet mal aynıyla duruyarsa onu almayı hak eder. Onu satın alan kişi de hakkını kendisine satan kişide arar. ''

 

[Hasen]

 

Diğer tahric: Ebu Davud, buyu' 3/278 (3531) ve Nesai, buyu' (7/314) rivayet ettiler. Hakim (2/36) sahih olduğunu söylemiş, Zehebi bu hükmünde ona muhalif davranmıştır.

 

 

 

15963 (3)- Semure b. Cundub'un bildirdiğine göre Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: ''Kişi (kaybolan veya çalınan) malını bir başkasına satılmış olarak bulduğu zaman şayet mal aynıyla duruyarsa onu almayı hak eder. Onu satın alan kişi de hakkını kendisine satan kişide arar.''

 

[Hasen]

 

 

2. Useyd b. Hudayr

 

15964 (1) Harise oğullarından Useyd b. Hudayr el-Ensari bildiriyor: Yemame valiliğini yaptığım sırada Mervan bana bir mektup yolladı. Mektubunda Muaviye'nin kendisine bir mektup gönderdiğini, bu mektupta kişinin, çalınan malını birine satılmış olarak bulduğu zaman şayet aynıyla duruyorsa parasıyla onu geri almakta herkesten daha fazla hak sahibi olduğuna hükmettiği yazıyordu. Bunun üzerine Mervan'a şöyle bir cevap yazdım: "Hz. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in bu konuda verdiği hükme göre bu malı hırsızdan satın alan kişi, eğer hırsızlıkla suçlanınayan dürüst biriyse malın asıl sahibi muhayyer olur. Dilerse onu hırsızdan satın alan kişiden parasıyla malı satın alır, dilerse de malı onda bırakıp hakkını almak için hırsızın peşine düşer. Ebu Bekr, Ömer ve Osman da bu konuda bu şekilde hüküm verdiler."

 

[Sahih]

 

Diğer tahric: Nesai, buyu' 7/313 (468) rivayet etti.

 

 

 

15965 (2)- Harise oğullarından Useyd b. Hudayr el-Ensari: bildiriyor: "Yemame valiliğini yapıyordum. .. " sonrasında ravi bir öncekinin aynısını aktarır.

 

[Sahih]

 

 

 

15966 (3)- Harise oğullarından Useyd b. Hudayr el-Ensari: bildiriyor: "Yemame valiliğini yaptığım sırada (Medine valisi) Mervan bana bir mektup yolladı. Mektubunda yazdığına göre Muaviye kendisine bir mektup göndermiş ve bu mektupta kişinin, çalınan malını birine satılmış olarak bulması konusunda şöyle hüküm vermişti ... " sonrasında ravi bir öncekinin aynısını aktarır.

 

[Sahih]

 

 

SONRAKİ