MÜSNED-İ HANBEL

MESCİDLER

 

7- Mescidlerden Uzak Tutulması Gereken şeyler

 

1. Abdullah b. Amr (r.a.)

 

3758 (1) Amr b. Şuayb, babasından, o da dedesinden bildiriyor: "Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Mescid'de alışveriş yapılmasını, şiir okunmasını, yitik duyurusu yapılmasını ve Cuma namazından önce halkalar şeklinde oturulmasını yasakladı." [-Hasen-]

 

Diğer tahric: Ebu Davud (1079), Tirmizi (322) ve İbn Huzeyme (1306) rivayet ettiler.

 

7636 (1)'de tekrar edecektir.

 

 

 

3759 (2)- Abdullah b. Amr der ki: "Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Mescid'de alışveriş yapılmasını yasakladı."  [-Hasen-]

 

 

 

2. Ebu Hureyre (r.a.)

 

3760 (1) Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah {Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Mescidde birinin yitik ilanı yaptığını gören kişi ona: ''Allah onu sana buldurmasın! Mescidler bunun için inşa edilmedi!'' desin.'' [-Sahihtir-]

 

Diğer tahric: Müslim, mesacid 1/397 (568), Ebu Davud, salat 1/128 (473) ve İbn Mace, mesacid, 1/252 (767) rivayet ettiler.

 

 

 

3761 (2)- Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: ''Mescidde birinin yitik ilanı yaptığını gören kişi ona: ''Allah onu sana buldurmasın! Mescidler bunun için inşa edilmedi!'' desin. ''  [-Sahihtir-]

 

 

 

3. Bureyde

 

3762 (1) Süleyman b. Bureyde, babasından bildiriyor: Bedevinin biri Mescid'de: "Sabah namazından sonra kırmızı deve bulan var mı?" deyince, Allah Resulü (Sallallahu aleyhi ve Sellem): ''Deveni bulamayasın! Deveni bulamayasın! Deveni bulamayasın emi! Bu evler -Muemmel'in rivayetinde: ''mescidler.''- ne için inşa edilmişse onun için kullanılır.'' buyurdu. [-Sahihtir-]

 

Diğer tahric: Müslim (569) rivayet etti.

 

 

 

3763 (2)- Süleyman b. Bureyde, babasından bildiriyor: Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) namazı kıldırdıktan sonra adamın biri kalkıp: "Kırmızı deve bulan var mı?" deyince, Allah Resulü (Sallallahu aleyhi ve Sellem): ''Deveni bulamayasın emi! Mescidler ne için inşa edilmişse onun için kullanılır.'' buyurdu. [-Sahihtir-]

 

 

SONRAKİ